Sundhedens 2020-plan

Landets førende eksperter i forebyggelse giver kampen mod rygning topprioritet. Mandag Morgen har bedt et eksperterne om at bedømme 50 konkrete forebyggelsestiltag. Den suveræne topscorer er forslaget om at hæve tobaksafgiften, så prisen for en pakke cigaretter stiger til ca. 50 kr. Nummer to er forslaget om at forbyde indendørs rygning alle andre steder end i hjemmet. Eksperternes rangliste viser også, at forebyggelsesindsatsen skal op i et helt andet gear, og at der skal sættes ind på en bred front, hvis Danmark ikke længere skal høre til blandt de lande med den højeste dødelighed i den vestlige verden. De opfordrer politikerne til højere afgifter, flere forbud og anden regulering. En ny 2020-plan om folkesundhed med konkrete og forpligtende mål skal tvinge politikerne til at opprioritere forebyggelse.

Kampen for at få danskerne til at kvitte tobakken skal have førsteprioritet i forebyggelsespolitikken. Det mener Mandag Morgens nye forebyggelsespanel, der tæller 23 af landets førende eksperter på området.

Mandag Morgen har bedt eksperterne om at bedømme 50 konkrete forebyggelsestiltag på en skala fra 1 til 5. Forslagene rækker lige fra højere tobaksafgifter og nye finansieringsmodeller til bilfrie søndage og gratis svømmekort til børn.

Den suveræne topscorer er forslaget om at hæve tobaksafgiften, så prisen for en pakke cigaretter stiger til ca. 50 kr. Fire ud af fem giver dette forslag topkarakter. Nummer to er forslaget om at forbyde indendørs rygning alle andre steder end i hjemmet. Også forbud mod synlige tobaksvarer i butikkerne og rygning i arbejdstiden for offentligt ansatte kommer ind på eksperternes top ti over de vigtigste sundhedsfremmende tiltag.

Login