Sundhedsprofessor: Værdibaseret styring er langt fra målet

Danske Regioner afprøver i øjeblikket forskellige styringmodeller for at fremme sygehusenes fokus på kvalitet. Pas på, siger professor i sundhedsøkonomi og -politik Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet og opfordrer til at bevare de bedste dele af den nuværende styring – herunder DRG-taksterne.