Sustainia Award 2014: I Lagos kommer skraldemanden på cykel

Affald er et voksende globalt problem, specielt i verdens fattige lande. Men i Lagos har virksomheden Wecyclers skabt en ny affaldsinfrastruktur, som ikke blot genanvender ressourcerne, men også forbedrer sundheden og miljøet. Derfor blev Wecyclers i torsdags kåret som vinder af Mandag Morgens globale bæredygtighedspris, Sustainia Awards 2014. Med base i Nigerias største by har Wecyclers etableret en kæde af skraldecykler og skabt et system for indsamling og genanvendelse af det affald, der før bare flød i byen. Modellen kan bruges i andre lavindkomstlande, hvor infrastrukturen for affaldsindsamling i dag nærmest ikke eksisterer. Wecyclers fortæller historien om en folkedrevet løsning. Og det er netop det, verden har brug for, mener Laura Storm, direktør for Mandag Morgens grønne innovationstank Sustainia:
“Den slags løsninger har præcis det, der skal til for, at vi på alle niveauer kan gøre noget aktivt, samtidig med at vi skaber øget livskvalitet og flere job.” Infrastruktur og belønning er kodeordene i Wecyclers’ affalds- og genanvendelsesløsning. Flåden af billige fragtcykler henter det genanvendelige affald i folks hjem, og husstanden belønnes med point, som kan veksles til køkkenudstyr og lignende. Netop belønningen skaber stort fællesskab om ordningen

Indsamlingscykler, som afhenter og derefter sælger husstandes genanvendelige skrald til genanvendelsesvirksomheder. Det er konceptet for dette års vinder af Sustainia Awards, som torsdag i sidste uge blev hædret ved et stort awardshow i Det Kongelige Teater.

Wecyclers har med en kæde af indsamlingscykler skabt en ny cyklus for indsamling af affald og genanvendelse med fokus på lavindkomstlande, hvor infrastrukturen for affaldsindsamling i dag er nærmest ikkeeksisterende. Se figur. Ud over at tilbyde en omkostningslav og tilgængelig indsamlingsinfrastruktur forsøger løsningen, som foreløbigt er implementeret i Nigerias største by, Lagos, at motivere den enkelte husstand til at sortere sit affald gennem et økonomisk baseret belønningssystem. Wecyclers tager således udgangspunkt i en lokal udfordring – stigende problemer med affald – og forsøger at inddrage den enkelte borger i løsningen af den. Netop fokus på, hvad den enkelte kan gøre og kan få ud af at gøre noget, gør løsningen unik.

”Mange forestiller sig, at løsninger til at tackle klimaforandringer og sikre mere bæredygtige samfund er højteknologiske løsninger fokuseret på CO2-reduktion, infrastruktur og effektivisering. Men skal vi løse de omfattende udfordringer, som klimaforandringer, ressourceknaphed og forurening har medført, skal der sættes ind på alle planer. Det handler derfor også om at sætte den enkelte i stand til at handle – til at skabe en positiv forskel, hvor man bor. Wecyclers har taget skeen i egen hånd i forhold til at løse byens affaldsproblemer, samtidig med at de har skabt nye jobs og sikret, at flere ressourcer og materialer bliver genanvendt. Den slags løsninger har præcis det, der skal til, for at vi på alle niveauer kan gøre noget aktivt, samtidig med at vi skaber øget livskvalitet og flere jobs,” siger Laura Storm, direktør for Sustainia.

Login