Svensk guide til sundhedsvæsenets rejse

Efter mere end 10 års arbejde som først forsker og nu også direktør for forandring i det svenske sundhedsvæsen er Jonas Wohlin klar til at overføre sine erfaringer til Danmark. Målet for rejsen er et sundhedsvæsen med fokus på den værdi, behandlingen skaber for patienten, og med mindre fokus på de aktiviteter, der udføres. En rejse, syv svenske regioner samt universitetssygehusene i Stockholm, Uppsala og Göteborg alle er påbegyndt.

Gennem alle årene har Jonas Wohlin skubbet til udviklingen, som nu er en af de største ændringer i den måde, offentlige virksomheder i Sverige styres på.

Jonas Wohlin er forsker ved Karolinska Institutet og adm. direktør for IVBAR, der er den private forsknings og udviklingsvirksomhed, som støtter de svenske regioner på vejen mod et nyt sundhedsvæsen. Det er IVBAR, som i samarbejde med Danske Regioner har udformet den analyse af potentialet for en omlægning af det danske sundhedsvæsen, som ligger til grund for den nye styring af sygehusene.

Login