Sverige — et 'folkhem' i splid med sig selv

Den politiske model i Sverige bliver sprængt til atomer den 9. september, hvis Sverigedemokraterne får succes med at indkassere mange års forsømt vælgerkapital fra de gamle partier. Spørgsmålet er, om det vil udløse en politisk omvæltning i ellers så stabile Sverige eller en langvarig regeringskrise.

”Sweden freaks out”.

Det var den rammende overskrift på det europæiske website Politico, da man forleden omtalte riksdagsvalget i Sverige den 9. september for sit europæiske publikum. Sandt er det i hvert fald, at det valg kan komme til at betyde dramatiske og historiske omvæltninger i det svenske politiske system, og at valgresultatet, som det ser ud lige nu, kan vise sig at gøre det umuligt at danne en funktionsdygtig regering.

I meningsmålingerne står det indvandrerkritiske og nationalkonservative parti Sverigedemokraterne (SD) til en jordskredssejr, der vil gøre det til Riksdagens næststørste parti. Ja, måske vil partiet endda overhale Socialdemokratiet, der i så fald vil miste positionen som landets største parti for første gang siden 1917.

Hvis det sker, vil det ikke alene bringe politisk ustabilitet til Sverige, det vil også være en så gigantisk mistillidserklæring til ’de gamle’ politiske partier over en bred kam, at der må forventes dyb selvransagelse i hele det politiske system.

Det gælder også hos de medier, der indtil for få år siden undlod at registrere og rapportere kritisk om især problemerne med integrationen af flygtninge og indvandrere og om det holdningsskifte, der har været undervejs på de områder i mange år i folkhemmet.

Baseret på 300.000 simuleringer af mulige valgresultater lavet af det svenske opinionsmålingswebsite Pollofpolls.se kan det konkluderes, at det hverken er sandsynligt, at den nuværende rød-grønne regering i form af Socialdemokratiet og Miljöpartiet eller de borgerlige alliancepartier Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna vil kunne danne regering efter valget.

De mange simuleringer viser, at det vil blive svært overhovedet at danne en regering, der ikke støttes af mindst to af de tre største partier i Riksdagen, hvilket vil sige socialdemokraterne, Moderaterne og SD. Dermed falder årtiers tradition for blokpolitik sammen.

Om det så rent faktisk vil ske, at enten socialdemokraterne eller den borgerlige alliance vil basere en kommende regering på mandaterne fra SD, er dog tvivlsomt.

SD: Vi ligger tættest på S

Selv har SD’s leder, Jimmie Åkesson, sagt, at partiet på nuværende tidspunkt står tættere på socialdemokraterne end på de borgerlige, når det gælder holdningen til udlændinge- og indvandringspolitikken. Men der ser på alle måder ud til at være dømt regeringskrise efter den 9. september, hvis meningsmålingerne holder.

I den borgerlige alliance har partilederne i valgkampen haft svært ved at tackle spørgsmålet om et eventuelt samarbejde med SD efter valget, selv om repræsentanter for Moderaterna tidligere har åbnet døren en smule på klem for et samarbejde.

Både i Socialdemokratiet og i den borgerlige alliance er der en tydelig frustration over, at SD har formået at sætte et så markant aftryk på valgkampen, at vælgerne dårligt gider at høre på andet end udlændingepolitik og lov-og-orden-spørgsmål.

Kun klimapolitikken har derudover fået et lille hjørne af debatten, foranlediget af de omfattende svenske skovbrande her i sommer, mens statsminister Stefan Löfven (S) forgæves har forsøgt at rejse en velfærdsdebat og en debat om et Sverige i økonomisk fremgang.

I december 2014 indgik alle de politiske partier i den svenske Riksdag uden om SD en aftale om, at SD’s mandater ikke skulle tælles med ved en regeringsdannelse – uanset om det var højre eller venstre side, der havde muligheden for at danne regering.

Aftalen skulle forpligte partierne indtil 2022. Men allerede i oktober året efter forlod først Kristdemokraterna og siden Moderaterna aftalen. Så reelt står muligheden åben for, at SD efter otte år i Riksdagen kan blive en del af normalbilledet i svensk politik.

SD er ikke et nyt protestparti i svensk politik. Partiet har eksisteret siden 1988 og er grundlagt på en fusion mellem højreekstremistiske kræfter og racistiske partier som Framstegspartiet, Sverigepartiet og Bevara Sverige Svenskt-partiet.

SD lykkedes med at passere spærregrænsen til Riksdagen første gang i 2010 med 5,7 pct. af stemmerne. Partiet ændrede derefter profil og kaldte sig nu et socialkonservativt parti med et nationalistisk grundsyn.

Ved valget i 2014 voksede opbakningen til 12,9 pct., og SD blev dermed Sveriges tredjestørste parti. Ifølge de seneste meningsmålinger ser SD ud til at få 20 pct. eller derover ved valget og vil dermed som minimum blive det næststørste parti. Se figur 1.

Partiet står stærkest i Sydsverige og i traditionelt socialdemokratisk styrede kommuner. Ved europaparlamentsvalget i 2014 fik partiet 9,7 pct. af stemmerne. Jimmie Åkesson har siden 2005 været den succesfulde leder af partiets forvandling fra protestparti til folkeparti.

Substansen i partiets politik er den velkendte stramme udlændingepolitik, hårdere straffe for kriminalitet, bedre vilkår for de ældre, bedre dyrebeskyttelseslovgivning, en stærk familiepolitik med skærpede regler for abort, lavere indkomst- og boligskatter, lavere skat på kapital og formue, og at staten skal have hovedansvaret for skolerne i stedet for kommunerne, og så skal friskolerne have ringere vilkår.

Partiet er desuden kritisk over for EU. Derfor har SD da også proklameret, at man vil kræve en folkeafstemning med henblik på at forlade EU – en Swexit – hvis man får magt og indflydelse, som man har agt.

Kan SD fortsat ignoreres?

SD’s stigende opbakning i den svenske befolkning var en radikalt anderledes politisk stemme i det Sverige, der med en tidligere borgerlig statsministers ord definerede sig selv som en ’humanitær stormagt’ og befandt sig helt i toppen af listen over modtagerlande for flygtninge og asylsøgere.

Og den stigende opbakning til SD afspejler en generel europæisk trend; partiet kan efterhånden finde mange alliancepartnere i Østrig, Italien, Frankrig, Ungarn, Polen, Tyskland og Danmark.

Intensiteten og spændingerne omkring riksdagsvalget vokser dag for dag – senest med en række tilsyneladende koordinerede påsatte bilbrande – over 100 – i forskellige svenske byer. Det er alt sammen noget, der giver utryghed og forstærker kravet om lov og orden.

Det er vand på Åkessons valgmølle, mens statsminister Löfvens forsøg på at gøre valget til en folkeafstemning om sikring af fremtidens velfærd går op i røg fra brændende biler, skyderier, integrationsproblemer og det massive antal familiesammenføringer.

Löfven har hyppigt gentaget, at socialdemokraterne er den eneste reelle garant for, at SD ikke får indflydelse på svensk politik. Spørgsmålet er dog, om SD overhovedet kan ignoreres efter valget? SD er for alvor flyttet ind i middelklassen og hos almindelige lønmodtagere, der traditionelt har været S-vælgere.

Fuldstændig som herhjemme, hvor Mette Frederiksen har været tvunget til at flytte Socialdemokratiet derhen, hvor man møder vælgernes bekymringer for andet end velfærd i øjenhøjde, bliver Löfven nødt til at lytte til den store del af svenskerne, der er bekymret for integrationen, hvis han vil gøre sig håb om at vinde regeringsmagten i fremtiden.

Set fra et dansk perspektiv og i lyset af det folketingsvalg, der vil komme inden for de næste ti måneder, kan man måske tage ved lære af, at regeringen ikke får nogen som helst kredit for en ellers stærk økonomi, stærk vækst, lav rente og den laveste arbejdsløshed i ti år.

Men den mest markante forskel på Danmark og Sverige er, at udlændingedebatten har været til stede i danske valgkampe siden 1990’erne, og at der for længst er etableret en vis grad af konsensus mellem de tre største partier – Venstre, Socialdemokratiet og DF – om en stram udlændinge- og retspolitik.

De svenske vælgere konstaterer tilsyneladende, at kernevelfærd, orden i økonomien og et samfund med lav ulighed er på valgprogrammet fra højre til venstre hos de gamle partier, men med meget få nuancer. Det fundament regner vælgerne tilsyneladende med leveres under alle omstændigheder.

Det, mange svenskere efter år med massiv indvandring, integrationsproblemer og stigende vold og kriminalitet i gaderne nu efterspørger, er en anden politik på områder som asyl og indvandring og en hårdere linje mod vold og kriminalitet.

Fortsætter det med bilbrande, uro og de politiske lederes mangel på svar på et fremtidigt samarbejde med SD frem til den 9. september, så risikerer Sverige dagen efter at vågne op til en massiv politisk krise. Åkesson anklager specielt socialdemokraterne for at have ødelagt det svenske folkhemmet, som Åkesson har proklameret, at han vil bygge op på ny.

Skal det ske, så skal en hel ny politisk orden indfinde sig i Sverige, herunder en erkendelse af, at de gamle partier ikke ville eller evnede at handle på befolkningens bekymring, advarsler og frygt i tide.Lisbeth Knudsen@KnudsenLisbeth

Tværgående chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget. Har tilbragt godt 40 år i mediebranchen inden for både print, radio, tv og digitale platforme. Det mest af tiden som leder på forskellige niveauer.

LÆS MERE
Forrige artikel Det ikoniske æble Det ikoniske æble Næste artikel Blå partier spiller hasard med 100 mia. velfærdskroner Blå partier spiller hasard med 100 mia. velfærdskroner
Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig britisk skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.