Syg debat om øv-dage

Debatten om øv-dage kan føre til flere sygedage, hvis den politiske reaktion på skrækhistorierne er øget mistillid og kontrol, siger ekspert. Ophidselsen over den skørt klingende fraværsdag i nogle offentlige institutioner burde være fortid, for sygefraværet er faktisk dalende i Danmark og allerede langt lavere end i vores nordiske nabolande. Debatten har tvistet begrebet ”øv-dage”, som hidtil har været brugt om akut afspadsering – og som stadig er et strategisk ledelsesredskab, der med succes holder sygefraværet nede på flere offentlige arbejdspladser.

Bekæmpelse af sygefravær i det offentlige skal ikke tage udgangspunkt i skrækhistorierne om de såkaldte øv-dage på enkelte daginstitutioner, hvor der hersker en uforsvarlig arbejdskultur, advarer en arbejdsmarkedspsykolog. Det kan føre til ødelæggende mistillid og overdreven kontrol, selv om der kun er problemer på enkelte institutioner.

”Der er en tendens til at fokusere på de få dårlige eksempler. Og hvis den politiske reaktion på de her helt uacceptable historier er, at man øger mistillid og kontrol over hele linjen, så bliver sygefraværet bare værre,” siger arbejdspsykolog Jørgen Møller Christiansen, der har forsket i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø. Han siger, at problemer med højt sygefravær grundlæggende er et ledelsesproblem, og at mistillid bare vil gøre ondt værre.

”Det viser international forskning, og det kan illustreres ved eksemplet om, at hvis der er mistillid til personalet, så vil en enkelt reel sygedag måske betyde, at medarbejderen melder sig syg i flere dage for at få det til at se troværdigt ud,” siger han.

Login