Tag ansvar for at lede i mellemrummene

LEDELSE Offentlige ledere har incitament til at passe egen butik snarere end at bevæge sig ud i mellemrummene mellem forskellige afdelinger og siloer. Men der er behov for ansvarstagen i mellemrummene, hvis vi vil skabe sammenhæng for borgerne, skriver kommunaldirektør Jette Runchel.

Af Jette Runchel
Ambassadør for offentlig ledelse og kommunaldirektør i Albertslund Kommune

Nærhedsreform. Tværgående tankegang. Borgeren i centrum. Kært barn har mange navne, men gang på gang kommer den sammenhængende velfærd på dagsordenen. Senest i Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget for et par uger siden, hvor hun slog fast, at vi er i gang med at prioritere velfærden igen. 

At levere sammenhængende velfærd til borgerne er dog ikke kun et spørgsmål om tid og ressourcer, som statsministeren også var inde på. Det kræver både evne og vilje til tværgående ledelse. Det er i mellemrummene, den afgørende forskel for borgerne ofte ligger. Mellem sektorer, mellem afdelinger, mellem siloer. Det er samtidig her, det bliver mudret og uklart, hvem der har ansvaret og kompetencen.

At lede og samarbejde på tværs har optaget mig gennem hele mit ledelsesliv – og jeg ved, at det er svært. Der er så mange forhold og incitamenter, der trækker i retning af at passe, styre og udvikle egen butik snarere end at bevæge sig ud i mellemrummene mellem forskellige faglige, juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer.

Ikke desto mindre er det afgørende, at lederne – især topcheferne – tager det tværgående ansvar på sig, hvis det skal lykkes at skabe en sammenhængende velfærd. Både for at løse selve opgaven og for at sikre, at medarbejderne er med på rejsen.

Sæt dig i borgerens sted 

For lederen er mulighederne for at skabe mærkbare resultater og for at fejle også større ude i mellemrummene. Når vi går derud, sætter vi noget på spil. Modet til ledelse i mellemrummene viser vi ved, at vi tager en risiko på vores eget faglige områdes vegne og på vores økonomiske rammes vegne.

Vi giver også noget af vores suveræne beslutningsret fra os. Og skal vi få succes med det tværgående, er vi nødt til at lytte, blive klogere og bøje af for det fælles bedste – for borgerens bedste. Vi skal klare den udfordring – vi skal være modige.

Men hvis det er svært for os som ledere, så tænk på, hvor svært det er for borgerne og patienterne.

Tag for eksempel familien, som har brug for særlig vejledning og støtte for at kunne skabe de bedste udviklingsbetingelser for deres børn, og hvor rettidighed og momentum i en sammenhængende indsats mellem psykiatrisk behandling, jobcenter, en privat virksomhed og familiebehandling er det, der gør den familie selvkørende og uafhængig af fremtidig hjælp.

Eller for borgeren og patienten, der ’vandrer’ mellem hospital, genoptræning og rehabilitering, og som i den mest sårbare periode af sit liv oplever at blive mødt med forskellige krav og perspektiver på, hvordan han eller hun bedst muligt bliver genoptrænet og i stand til at leve sit liv så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. 

Et moralsk ansvar 

Hver gang vi bliver vidende om, at en borger, familie eller patient falder ned i mellemrum, hvor deres forløb går helt i stå og endda sættes tilbage, så skal vi handle på det. Vi har et moralsk medansvar for at sikre et velfungerende samarbejde på tværs, uanset hvor vi organisatorisk er placeret. Et ansvar, som de fleste offentlige ledere gerne vil tage på sig. Men vejen derhen er brolagt med en række udfordringer. 

Lovgivningen er stadig sektoropdelt. Det gør det sværere at gennemføre og lede en samlet indsats – blandt andet fordi økonomien ikke følger med, når opgaven går fra den ene organisation til den anden.

Derudover har vi – heldigvis – en stærk fagprofessionel kultur mange steder i det offentlige Danmark. Det er en stor styrke i den daglige opgaveløsning. Men det kan gøre det svært at lede offentligt ansatte til at samarbejde på tværs med andre fagprofessioner end deres egen.

Strukturerne i den offentlige sektor kan altså spænde ben for en smidig tværgående løsning. Og det skaber afmagt i mellemrummenes ledelsesopgave. Men når vi får lyst til at lægge den tværgående opgave fra os, skal vi huske på, at vi som ledere spiller en afgørende rolle.

Hvis vi i ledelsen ikke går foran og baner vejen, er det svært for medarbejderne at løse opgaven. Og hvis ikke vi i ledelsen anskuer vores ressourcer i egen afdeling, institution, skole, styrelse eller departement som en del af det fællesskab, vores organisation udgør, så kan vi ikke skabe rammerne for de gode tværgående løsninger for borgerne, for patienterne, for ”sagen”. For så er vi ikke villige nok til at dele.

Tre råd til ledelse i mellemrummene

I min egenskab af ambassadør for offentlig ledelse møder jeg heldigvis mange dygtige offentlige ledere, der er optaget af at skabe en god helhedsorienteret indsats for borgerne. Og som på daglig basis gør en stor indsats for, at det lykkes.

Men hvis vi efterlader ansvaret for den tværgående ledelse til de få, lader vi både vores kolleger i andre sektorer, borgerne og velfærdssamfundet i sin helhed i stikken. 

Derfor skal vi have flere med. Her er mine råd til dem, der gerne vil bidrage til at løfte opgaven.

  • Gentænk din faglighed. Hvis vi skal få tværgående ledelse til at lykkes, er det afgørende, at vi tager ved lære af erfaringer og viden fra andre fag- eller sektorområder, så vi kan udvikle nye fælles standarder. Det handler om at række ud og bede om hjælp, tilbyde hjælp, søge nye perspektiver og dele inspiration. Som offentlig leder skal du stille dig sårbar og åben over for at gøre tingene på helt nye måder og turde prøve noget af, som måske indebærer fejl.
  • Åbn dit ledelsesrum. Topledere i det offentlige er vant til at skulle forstå, oversætte og omsætte de overordnede vilkår og rammer sammen med resten af organisationen. Men det skal i virkeligheden ske hele vejen rundt. Ledere på alle niveauer skal åbne deres ledelsesrum og turde træde ind i hinandens rum – også politikere – så vi bedre forstår hinanden. Vi skal helt lavpraktisk blive endnu bedre til tale med hinanden.
  • Inddrag medarbejderne. Det er ikke nok, at lederen er nysgerrig på, hvad der foregår andre steder. At åbne for nye perspektiver og måder at gøre tingene på handler også om at give plads til, at medarbejderne ser ud over egen faglighed og er nysgerrige i udviklingen af opgaveløsningen. Og selvfølgelig støtte dem, når deres arbejde udvikler sig i en ny retning med nye opgaver.

Jette Runchel har været kommunaldirektør i Albertslund Kommune siden 2012 og er udpeget til ledelsesambassadør for offentlig ledelse i 2020 af regeringen, KL og Danske Regioner. Hun er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet og Master i Public Policy. Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Forrige artikel Fremtidsforskere kortlægger EU’s risikolandskab   Fremtidsforskere kortlægger EU’s risikolandskab Næste artikel Nu vil både EU og USA stække it-giganternes magt Nu vil både EU og USA stække it-giganternes magt
Hvor fri er en fri kommune?

Hvor fri er en fri kommune?

POLITIK OG VELFÆRD Velfærdsaftaler er det nye sort i den politiske værktøjskasse, som skal frisætte offentligt ansattes faglighed og øge kvaliteten af offentlig kernevelfærd. Alle jubler over hensigten. Men hvor fri bliver en fri kommune egentlig?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

POLITIK OG VELFÆRD Polen og Ungarn er EU’s problembørn: De respekterer ikke basale demokratiske rettigheder, og knægter den frie presse og domstolene. Senest har de to lande nedlagt veto mod det samlede EU-budget og coronahjælpepakken. Men hvordan ser konflikten ud set fra Orbáns Ungarn? Er der noget, vi har misforstået i Vesten? 

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

DIGITAL OMSTILLING Der kommer en tid, hvor digitalisering ikke længere driver den teknologiske udvikling. Fremtidens løsninger vil være digitale – men samtidig en blanding af mange nye avancerede teknologier og videnskaber. Og måden, de udvikles på, vil inddrage langt flere og mere forskelligartede aktører.

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

LEDELSE Missioner kan hjælpe ledere og medarbejdere med at navigere efter langsigtede mål og udvikle forretningen i en tid, hvor sigtbarheden for mange organisationer er stærkt reduceret, skriver Christian Bason.

Søren Henriksen anbefaler

Søren Henriksen anbefaler

KULTURANBEFALING KMD's Søren Henriksen giver et indblik i tech-entusiastens kulturforbrug. Og så er han fascineret af renæssancemenneskets dyder.

Det er hele systemet, den er gal med

Det er hele systemet, den er gal med

POLITIK OG VELFÆRD Når man skal løse samfundets mest genstridige problemer, kan det hjælpe at træde et skridt tilbage og forsøge at forstå hele det system, som problemet er opstået i. Men hvordan forandrer man et helt system? Det skal et stort nyt projekt fra Rockwoolfonden undersøge.

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

POLITIK OG VELFÆRD Radikalt nybrud i tilgangen til kvinder, der får fjernet deres barn ved fødslen, reducerer antallet af tvangsfjernelser. ”Alt for ofte definerer vi kvinderne gennem deres problemer og ser dem ikke som borgere eller individer,” siger Sophie Humphrey, kvinden bag den britiske succeshistorie.

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

POLITIK OG VELFÆRD Over hele landet bakser kommuner med sociale udfordringer, som kører i ring. I Næstved gør kommunaldirektør Rie Perry klar til at tune hele sin organisation for at bryde det frustrerende mønster. I samarbejde med medarbejdere vil hun udvikle en praksis, der sætter borgeren og ikke borgerens problem i centrum.

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

POLITIK OG VELFÆRD Trods mange års fokus er det svært at rykke udsatte borgere. Organisationer og flere fonde vil derfor ikke blot finansiere sociale projekter – de vil også rette op på de fejl i systemet, der er med til at fastholde borgere i udsatte positioner.

Drejebog for en grøn fremtid

Drejebog for en grøn fremtid

GRØN OMSTILLING Danmark har alle forudsætninger for at blive rollemodel for bæredygtig omstilling. Men der mangler en fælles fortælling, der kan binde de mange gode aktiviteter og strategier sammen. Et nyt ambitiøst projekt, ledet af tænketanken Sustainia, skal skabe et samlingspunkt, som viser verden, at klimakrisen er en mulighed for udvikling.

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Når de gule bjælker blinker og røgen står ud af nyhedsredaktørernes tastaturer, er der ekstra grund til at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er for dagsordner, der er i spil neden under alle mellemregningerne.

I disse uger kan det næsten ikke blive større: Tilliden til samfundets institutioner. Respekt for demokratiet. Og vores samfunds resiliens og danskernes evne til at komme styrket og samlet gennem en krise.

Vi har samlet en stribe artikler og debatindlæg fra Mandag Morgen, der gør dig klogere på netop de store spørgsmål.

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter.