The New Abnormal

"New Normal" er en illusion. Det er budskabet fra to af verdens førende risikoeksperter. De advarer om, at verdensøkonomien har kurs mod "The New Abnormal" - et turbulent og risikofyldt økonomisk klima. Den amerikanske centralbank  lægger forsigtigt op til at nedtrappe den hidtidge krisemedicin: den hurtigt roterende seddelpresse og de billige lån til finanssektoren. Samtidig er Kina ved at skifte gear og omstille sig fra en investeringstung råvareøkonomi til en efterspørgselsdrevet serviceøkonomi. Begge dele vil ramme de sidste fem års vigtigste vækstmotor: De nye udviklingsøknoomier. Økonomiske og finansielle eksperter i Washington og OECD i Paris bekræfter analysen, men peger på, at udviklingen også skaber nye muligheder for eksempelvis dansk erhvervsliv.

Topchefer og politikere går galt i byen, hvis de tror, at virksomhedernes, nationernes og verdens økonomi er på vej igennem en forudsigelig genopretning – en proces, der nok er smertefuld, men i sidste ende fører frem til bedre tider med ny vækst og ingen fare. Rentestigninger, kursfald og vigende efterspørgsel i de nye vækstøkonomier er nogle af de udfordringer, der rejser sig i horisonten og truer det økonomiske opsving i USA og de spæde tegn på økonomisk bedring i det kriseramte Europa.

Forestillingen om A New Normal, som Danske Banks uheldigt timede marketingskampagne gjorde til folkeeje sidste år, er allerede i dag en illusion. I stedet skal erhvervsledere og politikere vænne sig til The New Abnormal: en verden, der ikke alene er præget af pinefuld lavvækst, gældsafvikling og sociale spændinger, men også af ubeslutsomt lederskab – nationalt, regionalt og globalt. 

Denne dystre diagnose kommer i analysen "The New Abnormal", som er skrevet af to af verdens førende risikoanalytikere, Ian Bremmer, der er leder af risikokonsulentvirksomheden Eurasia Group, og Nouriel Roubini, økonomiprofessor ved Stern School of Business på New York University. 

Login