Tillid giver bedre ledelse

[graph title="Carsten Haurum" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/9310f-carsten-haurum-275-copy.JPG" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/27d5a-carsten-haurum-275-copy.JPG" text="• Født i 1956"] [/graph]

Da Margrethe Vestager lige før sommer skrev under på en aftale med kommunerne, regionerne og de store fagforbund for offentligt ansatte, kanoniserede hun syv principper for en modernisering af den offentlige sektor. Ifølge det tredje princip skal ledelse og styring ”tage afsæt i tillid og ansvar”.

Forårets reform af folkeskolen er det første store eksempel på ny lovgivning, der helt bevidst opstiller færre mål og rydder ud i detailreguleringen. Skolelederen får større frihed til at tilrettelægge arbejdet på den enkelte skole. Til gengæld skal mindst 80 pct. af eleverne være gode til at læse og regne i de nationale test. 

”Folkeskolen er vores børns fremtid. Derfor skal skolelederne i København have rigtig gode rammer for deres arbejde. Til gengæld skal vi også stille krav. Hvis en leder ikke leverer varen, skal vedkommende skiftes ud,” sagde Københavns overborgmester, Frank Jensen, i sidste uge.

I en anden af Københavns Kommunes 7 forvaltninger, Kultur- og Fritidsforvaltningen, noterer administrerende direktør Carsten Haurum sig udviklingen med tilfredshed: Tillidsbaseret ledelse er rykket fra ønsketænkningens periferi helt ind i centrum af diskussionen af, hvordan den offentlige sektor skal styres.

”Vi har arbejdet med tillidsbaseret ledelse i fire-fem år og har rigtig mange gange fået at vide, at det ikke kan praktiseres andre steder end hos os. Det er virkelig spændende at se udviklingen. Jeg er helt sikker på, at tillidsbaseret ledelse er et godt bud på ny styring af den offentlige sektor,” siger han.

På CBS har ekspert i tillidsbaseret ledelse, lektor Niels Thyge Thygesen, fulgt Carsten Haurums arbejde gennem flere år.

”Nogle gange sætter man lighedstegn mellem tillid og ikke-ledelse og ser på alt det, der er mindre af – f.eks. regeltyranniet. Men Carsten Haurum er også optaget af, hvilken ledelse der skal være mere af. Han tænker hele tiden på, hvilke beslutninger han skal træffe, for at tillid også fungerer som værktøj for en leder,” siger Thygesen.

Tillid som tilvalg

For Carsten Haurum er tillid nøglen til at lede den offentlige sektor på en anden måde.

”Vi skal væk fra en stor og tung offentlig sektor præget af hierarki og regler. Vi skal have mere og bedre ledelse, og vi skal frigøre den energi, der er blandt medarbejderne. Derfor skal vi flytte så mange beslutninger som muligt ud til lederne af vores institutioner,” siger Carsten Haurum.

Han er den øverste chef for godt 1.700 medarbejdere ansat på biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og i Københavns Ejendomme. Det svarer til en stor virksomhed i den private sektor.

Når ledelsesstilen skal gøres mere tillidsbaseret, kommer toplederen selv uundgåeligt i centrum. 

”Toplederen skal vælge sin måde at lede på og tage stilling til, om man vil styre mere eller mindre hierarkisk, eller om man vil arbejde med tillidsbaseret ledelse. Man kan ikke bare vælge et eller andet, for man kommer virkelig til at stå på mål for sine valg. Valget skal stemme helt overens med ens eget dna,” siger han.

Forandring på dagsordenen

Hvor svært dette personlige valg end kan være, er det kun begyndelsen på den proces, der kan forandre en organisation.

”Jeg synes, det er et paradigmeskifte, når vi går fra det hierarkiske til det tillidsbaserede, og jeg mener, at alle skal være med. Derfor skal det være meget transparent, hvad der sker, og alle skal acceptere, at det er den vej, vognen kører. Man kan ikke beordre ret meget, selv om man har mange stjerner på skuldrene,” siger Carsten Haurum.

Udbredelsen af den tillidsbaserede ledelse er sket trin for trin nedad i ledelseshierarkiet.

”Alle skal trække så meget som muligt. Det er min opgave som topleder at være en drivende kraft, men jeg kan ikke gøre det alene.”

En del af opgaven er at tydeliggøre forskellen mellem den tillidsbaserede ledelse og mere traditionelle ledelsesformer.

”Normalt søger en leder at minimere risikoen, men Carsten Haurum er ikke bange for at løbe en risiko og uddelegere kompetence til at tage beslutninger. Han mestrer ikke sikkerheden, men risikoen,” siger Niels Thyge Thygesen, CBS.

Carsten Haurum har også haft løbende samtaler med kommunens politikere om sin tillidsbaserede ledelse. ”Man overlever ikke i toppen af en kommune, hvis ikke politikerne har forståelse for, hvordan vi arbejder. Der er ikke truffet en formel beslutning, men gennem mange samtaler har jeg sikret mig, at vi var på en vej, der kunne accepteres.”

Nøjagtig som medarbejderne har politikerne også skullet vænne sig til den tillidsbaserede ledelse i kultur- og fritidsforvaltningen.

”Vi har brugt den tillid, vi har haft, bl.a. fordi der har været styr på økonomien. Og så har vi samarbejdet tæt med det politiske system. Men til syvende og sidst er det direktørens opgave at forme organisationen, så vi kan levere varen,” siger Haurum. 

For borgernes skyld

Carsten Haurum har et par regler, der skal gøre en ende på regeltyranniet.

”Vi skal afskaffe alle de regler, der er indført, for at man kan være sikker på et eller andet, og alle regler, der er indført, fordi der har været et samråd på grund af en enkeltsag. Stol på jeres ledere. Der er ingen grund til at tro, at folk laver fejl med vilje,” siger han.

Derfor begynder tillidsbaseret ledelse helt oppe fra toppen – med politikere, der tager tilliden alvorligt og tør diskutere enkeltsager uden at reagere med krav om nye regler. Men den fortsætter ned gennem organisationen og helt ud til borgerne.

”Det hele handler om borgerne. Det næste skridt i fortællingen om tillid er at inddrage borgerne meget mere. Det gør man jo allerede med digitaliseringen, hvor borgerne betjener sig selv.”

Lige nu holder flere og flere af de københavnske biblioteker f.eks. åbent frem til kl. 22, men er ubemandede i nogle af timerne.

”Vi siger til borgerne, at I har betalt for faciliteterne, så brug dem, men pas nu på dem. Her i foråret har vi åbnet biblioteket på Blågårds Plads, og vi har ikke haft problemer.” 

Og det bedste tidspunkt at gå i gang med den tillidsbaserede ledelse? Nu, siger Carsten Haurum. ”Vi behøver ikke mere snak. Man får innovation og engagement, hvis man fjerner sig fra det hierarkiske. Der er ikke så meget at tænke over. Just do it.”

For Niels Thyge Thygesen har det meget stor betydning i diskussionen af den offentlige sektor, at en topleder som Carsten Haurum tør bane nye veje.

”Der er rigtig mange, der kan skrive pæne ord på et stykke papir, men Carsten Haurum kan også gennemføre det.”

Forrige artikel Eksperter: Politikere må ryste innovationsposen Næste artikel Hun rokker båden

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

TV: Under overskriften “Virksomhederne og teknologiens demokratiske ansvar” interviewer Mandag Morgens tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, først bestyrelsesformand i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, og efterfølgende, Matthew Prince, CEO, Cloudflare.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark, var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder. Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed, og efterlyser initiativer fra regeringen.

Nyuddannede skal på efteruddannelse

Nyuddannede skal på efteruddannelse

POLITIK OG VELFÆRD Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

POLITIK OG VELFÆRD Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job. Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Revisorer har også følelser

Revisorer har også følelser

LEDELSE Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Set, læst og hørt: Anja Philip

Set, læst og hørt: Anja Philip

Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø.

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Efter syv ugers dvale i skyggen af coronakrisen viser nye tal, at den grønne dagsorden igen er tilbage på fuld styrke. Specielt klimahandlingsplaner og pres fra Klimaråd og støttepartier fylder i omtalen postcorona.

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

POLITIK Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af, hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

DIGITAL OMSTILLING De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

ICDK: Kina, kul og klima

ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.