Tillidsrevolution på Danmarks største arbejdsplads

Danmarks største arbejdsplads – Københavns Kommune med 45.000 medarbejdere – gennemfører nu den største samlede ledelsesreform på en offentlig virksomhed i mere end et kvart århundrede. I centrum af reformen står borgernes behov, og undervejs luger politikere, ledere og medarbejdere i fællesskab grundigt ud i regler og detailstyring, så hverdagen bliver enklere for både borgere og ansatte. ”Vi skal bruge mindre tid på skemaer og mere tid på kerneopgaven,” siger overborgmester Frank Jensen. Revolutionen bliver nøje fulgt af forskningen, der samler erfaringerne op, så de kan bruges på andre offentlige arbejdspladser.

Landets største arbejdsplads, Københavns Kommune, gør nu op med årtiers detailregulering af arbejdet i børnehaver, i sociale tilbud og i hjemmehjælpen. Samtlige 7 forvaltninger er inddraget i det, der kan blive danmarkshistoriens største enkelte reform og vende op og ned på næsten 30 års praksis for den måde, offentlige forvaltninger og institutioner styres på. Konsekvensen for de mere end 45.000 ledere og medarbejdere er omfattende: Fokus flyttes bevidst fra regler og indberetningskrav til kernespørgsmålet om, hvad der gavner borgeren.

Et bredt politiske flertal står bag den ambitiøse reform og har med overborgmester Frank Jensen (S) tydeliggjort, at opgøret med regelstyringen er alvorligt ment: Ledere og ansatte overalt i kommunen opfordres til at udpege de barrierer, der stjæler medarbejdernes tid fra kontakt med borgerne.

Det gælder f.eks. et krav om, at udenlandske kunstnere både skulle have et dansk Nem-ID og et dansk CPR-nummer eller et dansk EAN-nummer for at kunne modtage honorar efter optræden i kulturhuset ”Huset”. Et krav, Borgerrepræsentationen dispenserede for på sit seneste møde i slutningen af marts.

Login