Uddannelser gør fælles front mod puljetyranni

En samlet uddannelsessektor vil af med omprioriteringsbidraget og en ny puljeordning. Konsekvenserne af besparelserne er ved at nå smertegrænsen, lyder det. Ny puljemodel er politisk detailstyring, mener formanden for professionshøjskolerne.

Det kom nok ikke som den helt store overraskelse, at regeringens finanslovsforslag for 2019 rummer en del omprioritering. Der skrues lidt her, justeres lidt der.

På uddannelses- og kulturområdet har det i udtalt grad været sådan siden 2016, hvor det såkaldte omprioriteringsbidrag – også kendt som ’2-pct.-besparelserne’ og blandt de argeste kritikere som ’grønthøsteren’ – blev introduceret for dén del af den offentlige sektor, og sådan bliver det foreløbig ved med at være frem til og med 2022. Men i hvilken form, står hen i det uvisse.  

VLAK-regeringen foreslår en slags puljeordning, hvor besparelsen fra 2021 bliver ført tilbage til sektoren året efter. Præcis hvad pengene skal gå til, aner offentligheden ikke noget om, men det er den model, som Finansministeriet ønsker skal fortsætte fremover.

Login