Uddannelser skaber ikke innovationskraft

De danske uddannelser skal udvikle kompetencerne til fremtidens arbejdsmarked, men de halter ubehjælpeligt bagefter udviklingen. Selv om alle er enige om, at uddannelserne nu bør fokusere på evnen til at skabe idéer og omsætte dem til handling, er uddannelserne knap nok nået til at give børn og unge kompetencer for den seneste trend i uddannelser – kritisk analyse og stillingtagen. Der er blevet skabt en falsk modsætning mellem innovation og kernefaglighed, siger eksperter.

Uddannelsessystemets fremmeste opgave er at forberede den opvoksende generation på fremtiden. I dag betyder det frem for alt at ruste dem til at kunne få ideer, kombinere viden på anderledes måder og tænke nyt.

På mange uddannelser er det da også allerede et lovfæstet krav, at “elevernes kreativitet og innovative evner skal udvikles”. Men i praksis har undervisningen i kreativitet, innovation og entreprenørskab trange kår i uddannelsernes pædagogik. Og de eksisterende gode,men spredte initiativer er primært drevet som enkeltprojekter af engagerede ildsjæle, der kæmper mod stive strukturer og bekendtgørelser.

Det viser Mandag Morgens strategiske analyse på baggrund af samtaler med en lang række forskere og praktikere i den danske uddannelsessektor.

Login