Udenlandsk bankekspert tror på dansk realkredit

25 pct. af de danske realkreditobligationer sælges til udenlandske investorer og pengetanke. En af Europas førende bankeksperter, storbanken Citigroups direktør for bankresearch Ronit Ghose, ser begrænsede risici i realkreditsystemet.

1. De danske forbrugere har den største gæld i forhold til den disponible indkomst. Hvilke risici indebærer det for de finansielle institutioner?
”Det er rigtigt, at de danske husholdninger ligger blandt dem med de højeste gældsniveauer i forhold til den disponible indkomst eller gæld i forhold til BNP i verden. Men danske husstande har også en høj grad af finansielle aktiver, især i pensioner, som over 50 pct. af husholdningernes aktiver står i. Så samlet set har danske husstande en nettoformue, som er en af de højeste i verden i forhold til indkomsten, og den har været stigende siden 2008. På kort og mellemlang sigt ser vi begrænsede risici for det finansielle system som følge af husholdningernes høje gearing. Men der er en risiko, fordi pensionsformuen er langsigtet og svært tilgængelig, mens gælden kan være kortsigtet. Hvis husholdningerne på grund af eksterne chok skal skrue ned for gælden, vil der være begrænset vækst i Danmark, hvilket også vil presse bankernes muligheder for at øge indtjeningen.”

2. Det høje gældsniveau skyldes realkreditten, som fra et dansk synspunkt har en meget lav risiko. Er du enig i, at den danske realkredit er et lavrisikosystem?
”Danmark har et unikt realkreditsystem, der er baseret på et princip, hvor et realkreditlån er matchet med de underliggende obligationers finansiering. Denne model sikrer gennemsigtighed i finansieringsomkostningerne. Tilbagebetalingen af renter og afdrag sker til obligationsinvestorerne, mens realkreditinstitutterne opkræver bidragssatser. Siden 00’erne er der kommet en øget innovation i danske realkreditlån, og som i England var der en stigning i de afdragsfrie og rentetilpasningsrealkreditlån. Risikoen for realkreditmarkedet afspejler også den brede økonomi og handlen med fast ejendom. Stiger arbejdsløsheden, og kommer der en svagere økonomi, vil faldende boligpriser føre til højere tab på udlån. Men det er rigtigt, at der i et par hundrede år har været meget begrænsede tab på udlån til private realkreditlån. Derfor er vi enige i, at det danske realkreditsystem er et risikosystem med lav risiko.”

3. Hvilken risiko ser du i det danske realkreditsystem?
”Finansieringsrisikoen er vigtig. De underliggende langsigtede realkreditudlån finansieres med kortfristede dækkede obligationer. Hvert år er bankerne nødt til at sælge en stor mængde af de særligt dækkede obligationer. Det er en mulighed, at bankerne ikke kan sælge obligationerne fuldt ud, hvis der er likviditetsmangel, eller der kommer et pludseligt chok på det finansielle marked. Den gode nyhed er, at omkring 75 pct. af de særligt dækkede realkreditobligationer er på indenlandske institutionelle investorers hænder. Bankerne tilskynder også i stigende grad, at kunderne flytter fra de populære F1-lån til fastforrentede lån.”

Login