Udlicitering kan spare 15 milliarder om året

Den økonomisk pressede offentlige sektor kan hente mia. hjem ved at udlicitere opgaver i samme omfang, som kommuner med best practice inden for udlicitering. Alt i alt gør DI potentialet op til 14,7 mia. kr. om året. Et sådant løft kræver imidlertid, at de fleste kommuner betræder nye veje og sender opgaver og service inden for de bløde områder som plejecentre i udbud.

Allerede i dag leverer private virksomheder offentlig service for næsten 100 mia. kr. om året, et tegn på, at Danmark allerede er på vej væk fra den offentligt styrede og den offentligt drevne velfærdssektor. Øgede private udbud er ved at skabe en ny velfærdsmodel præget af et stærkt samspil mellem offentlige og private.

De kommende års bebudede nulvækst i de kommunale udgifter vil tvinge kommuner til at finde nye løsninger for at undgå smertefulde nedskæringer på de store serviceområder. Sammen med regeringens melding om, at 31,5 pct. af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes, kan det give udlicitering et historisk gennembrud i de kommende år.

En ny analyse fra DI viser, at besparelsespotentialet er enormt. Det offentlige kan samlet spare 14,7 milliarder kr. ved konsekvent at efterleve best practice inden for udlicitering. Se figur 1.

Det kan bane vej for en helt ny organisering af velfærdssamfundet, hvor private virksomheder spiller en markant større rolle end i dag. På længere sigt kan mønsteret blive det samme som i Sverige, hvor den stigende grad af udlicitering har resulteret i et mere udbygget samarbejde mellem offentlige myndigheder om varetagelsen af driftsopgaver. Samtidig kan det støbe fundamentet for private virksomheders eksport af velfærdsteknologi og velfærdsservice.

Login