Ungdirektøren har ordet

Demokratiet er under angreb fra fake news og politikere, der omgås sandheden lemfældigt, og derfor er skolernes dannelsesmæssige opgave vigtigere end nogensinde. På Niels Brock står en elevvalgt ungdirektør i spidsen for vores mange elevråd, og hun får en del af ordet i denne klumme.

’Medierne og politikerne svigter demokratiet’. ’Moderne politik er modbydeligt, styret af sociale medier og pressen omkring det’. ’Politik er blevet et teater, hvor der godt må lyves, hvor sandheden omgås lemfældigt, og hvor sandheden ikke altid er sandhed’.

Nogenlunde sådan lyder tidens kritiske diskurs om demokratiet i al almindelighed. Om det er ubehagelige postulater eller alvorlige konstateringer, afhænger af øjnene, der læser.  Men der foregår en debat, som bl.a. uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) er en markant deltager i.

Advarselslamperne har længe blinket ildevarslende for demokratiet, der trues af dalende tillid til politikere og manges oplevelse af massive mængder af fake news i medierne. Det er en udvikling, der understreger behovet for handling. Fra politikerne. Fra medierne. Og også fra uddannelsesinstitutionerne.

Den situation, vi og demokratiet befinder sig i, gør skolernes dannelsesmæssige opgave vigtigere end nogensinde før. Og som en af landets største ungdomsuddannelsesinstitutioner tager vi vores ansvar for at skærpe elevernes demokratiske bevidsthed meget alvorligt. Det er også vores opgave at (ud)danne demokratiske medborgere, der har grundlæggende tillid til hinanden, og til at tingene foregår ordentligt og retfærdigt.

På Niels Brock har vi implementeret et såkaldt MegaBrockRåd bestående af formænd og næstformænd fra skolens mange elevråd. Rådet ledes af en af rådet udpeget ungdirektør, der har særlig tæt dialog med mig, som skolens øverste leder. Ungdirektøren får her mulighed for at få indsigt i ledelsen af en større organisation og er en vigtig sparringspartner for ledelsen, og ungdirektøren høres også i forbindelse med nye tiltag, nye uddannelser, nye studieretninger m.v.

Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med MegaBrockRådet og ungdirektøren er udbytterigt – ikke mindst for mig. Rådsmøderne og mine løbende statusmøder med ungdirektøren giver mig en indsigt i de unges liv, deres tanker om fremtiden, (ud)dannelse og demokratiet. Det er min oplevelse, at de unge forholder sig konstruktivt kritisk til samfundet, til hinanden og til sig selv på måder, som giver håb og optimisme for fremtidens demokrati.

Med ønsket om at styrke de unges demokratiske sindelag overlader jeg hermed tastaturet til Niels Brocks nuværende ungdirektør, Emilie Victoria Nørgaard Elkjær, HHX-elev på Julius Thomsens Plads 6. Værsgo, Emilie, ordet er dit:

Som 00'er, og dermed en af de sidste årgange, der tilhører den såkaldte millenniumgeneration, vil jeg og alle fra mit fødeår få den vigtigste demokratiske stemme, vi har – stemmeretten – når vi i år fylder 18.

Gymnasiet hjælper unge både implicit og eksplicit med at forstå og tage ansvar for demokratiet. På gymnasiet bliver vi undervist i demokrati og samfundsopbygning, og samtidig stemmes der om næsten alt. Alt diskuteres og vendes på samtlige leder og kanter, både fagligt og socialt.

I undervisningsmodulerne tages der ofte udgangspunkt i nuværende politiske, økonomiske eller samfundsmæssige udfordringer. Her bliver alle, der ønsker at ytre sin holdning, hørt! Det giver os en forståelse for demokratiet og forbereder vores politiske stillingtagen. En indsigt, der vil komme os til stor gavn og glæde, når vi for første gang indtager valgstederne.

Demokratiet er noget af det allerhelligste, vi har. Jeg har opdaget, hvor stor en rolle demokratiet spiller, efter at jeg selv er trådt ind i elevrådet og MegaBrockRådet.

Tidligere troede jeg, at det var nemt at føre ideer ud i livet, og at elevrådene bare var dovne, hvis de ikke fik ting igennem. Det er forkert. Det kræver langt mere benarbejde, end jeg havde troet. Alt skal diskuteres, før det kan vedtages. Herefter kommer der, hvad der føles som endeløse godkendelsesprocesser.

At få sine ideer igennem er hårdt arbejde. Jeg har i løbet af min gymnasietid fået stor respekt for vores politikere. Jeg ønsker afslutningsvis at opfordre dig, kære læser, til at have respekt for demokratiet. Respekt for din stemmeret. Respekt for folkestyret. Demokrati handler for mig om at give alle en chance for at komme til orde – så gør dit og kom til orde.

Forrige artikel Knud Aarup: Topembedsmænd oplæres til mistillid Knud Aarup: Topembedsmænd oplæres til mistillid Næste artikel Klods-Hans: Fremtidens model for forretningsudvikling? Klods-Hans: Fremtidens model for forretningsudvikling?