Uoverskuelig usikkerhed

Afsmeltningen af is fra polerne og Grønland har de seneste år udviklet sig så dramatisk, at det er kommet bag på forskerne. Men de ved ikke, hvor stærke kræfter der styrer afsmeltningen, eller om vi risikerer en stigning på 1 eller 20 meter inden for årtier eller årtusinder. En af verdens førende isforskere, den danske professor Dorthe Dahl-Jensen, er netop vendt hjem fra et internationalt symposium med 110 isforskere fra hele verden. Hun betegner situationen som alarmerende: “Som forsker kan jeg ikke længere leve med, at verden er så uforberedt og udvidende om de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne.” Ifølge hende vil det koste beskedne 20 millioner kr. årligt at løse gåden om iskappernes afsmeltning.

Den danske professor Dorthe Dahl-Jensen er en af de videnskabsmænd i verden, der kan se længst frem og tilbage i tiden. Og det, hun oplever i disse måneder, chokerer hende. Isforskningens seneste beregninger tegner nemlig et stadig mørkere billede af vores fælles fremtid. Vi bevæger os mod en måske altødelæggende naturkatastrofe med massive stigninger i havniveauet – endda med accelererende hast.

Figur 1 | Forstør

Login