VækstDanmark 2025

Danmark er blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder pr. indbygger. Men vi er udfordret af, at na°r det handler om at fa° nye virksomheder til at vokse og skabe job, sa° ligger vi under OECD-gennemsnittet – og langt efter lande som USA. Rapporten VækstDanmark 2025 er udarbejdet af Mandag Morgen for Danske…


Danmark er blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder pr. indbygger. Men vi er udfordret af, at na°r det handler om at fa° nye virksomheder til at vokse og skabe job, sa° ligger vi under OECD-gennemsnittet – og langt efter lande som USA.

Rapporten VækstDanmark 2025 er udarbejdet af Mandag Morgen for Danske Regioner og belyser, hvordan dansk økonomi kan omstilles til et nyt paradigme, hvor velfungerende, regionale økosystemer danner grobund for nye højvækstvirksomheder, de såkaldte scaleups.

Grundlæggende er Danmark godt rustet til at udvikle sig fra en startup- til en scaleup-nation. Væksten ulmer i alle hjørner af landet. Og den eksisterende regionale erhvervsfremmestruktur skaber et godt fundament for at udvikle regionernes respektive styrkeomra°der. Men der er behov for at fokusere indsatsen mere pa° at styrke økosystemerne omkring højvækstiværksættere.

Rapporten VækstDanmark 2025


  • Uddyber det nye scaleup-vækstparadigme og beskriver en række eksempler pa° regioner og nationer, som ma°lrettet fokuserer pa° at forbedre rammevilka°rene for scaleup-virksomheder.

  • Udfolder “Vækstens danmarkskort” og uddyber Danmarks potentiale for at udvikle sig til en scaleup-nation.

  • Udpeger vækstens hovedaktører. Forskning i iværksætteri og vækstskabelse viser, at fem typer af aktører har særlig betydning for vækstmiljøer eller sa°kaldte entreprenørielle økosystemer.

  • Uddyber vækstpotentialerne i hver af Danmarks fem regioner med fokus på visioner, strategier, aktører og cases.

  • Præsenterer anbefalinger til, hvordan den nationale og regionale indsats kan indrettes, sa° Danmark udvikles fra startup- til scaleup-nation, og der skabes økonomisk vækst i hele landet. 
Hent PDF

Forrige artikel Fremtidens fødevareproducent er sundhedsleverandør Fremtidens fødevareproducent er sundhedsleverandør Næste artikel Sådan spiser vi os til en renere verden Sådan spiser vi os til en renere verden