Et væksteventyr fra bunden af det blå ocean

Ny havplanlov kan blive startskuddet til et nyt dansk væksteventyr, hvis vi formår at tænke kreativt på samme måde, som vi har brugt skrappe miljøkrav til lands, som et middel til at fremelske fremsynet bæredygtig eksport.

Der er store perspektiver i det forslag til Danmarks første havplanlov, som erhvervs- og vækstministeren fremsætter senere i denne måned. Den kan være anledning til at åbne helt nye markeder for dansk erhvervsliv og tilføje en ny dimension til begrebet ”Det Blå Danmark”. Her tænkes ikke på politiske blokke, men på Danmarks rolle som søfartsnation.

Alt afhænger af, hvordan loven udformes og gennemføres, og hvordan danske virksomheder udnytter de nye rammer. Men mulighederne er store, og loven kan potentielt afgøre, om og i hvilket omfang havet i de kommende årtier bliver for Danmark, hvad f.eks. fødevareindustrien hidtil har været. Store ambitioner og forventninger, men de er ikke uden rod i virkeligheden.

Oceanerne dækker 72 pct. af overfladen af vores planet og udgør mere end 95 pct. af biosfæren. Livet opstod i havene, og de fortsætter med at understøtte alt liv i dag ved at generere ilt, absorbere kuldioxid og regulere det globale klima. Havene giver en væsentlig del af den globale befolkning mad og levebrød. De udgør transportmidlet for 80 pct. af den globale handel, og læg dertil at verdens containertrafik forventes at være tredoblet i 2030.

Login