Velfærdsledere: Stop de kommunale lappeløsninger

Bekæmp den stigende ungdomsarbejdsløshed og styrk den sociale og sundhedsmæssige forebyggelse. Sådan lyder den overraskende opfordring fra godt 1.000 nøglepersoner fra velfærdssamfundets frontlinje forud for kommunalvalget. De efterspørger en nytænkning af den danske velfærdsmodel, så dyre og kortsigtede lappeløsninger afløses af forebyggelse, der kan spare samfundet for milliardomkostninger og give store menneskelige gevinster.

Kommunalpolitikerne skal skrue ned for løfterne om at bekæmpe bandekriminalitet, sikre bedre pleje til ældre og styrke integrationen af flygtninge og indvandrere. I stedet bør de fokusere på social forebyggelse af den slags, der sender færre borgere ud på samfundets sidelinje som langtidsledige og misbrugere. Og de skal bekæmpe den stigende ungdomsarbejdsløshed samt sikre bedre undervisning i folkeskolen.

Sådan lyder det overraskende opråb fra godt 1.000 medlemmer af Mandag Morgens Velfærdspanel. Panelet består af nøglepersoner fra velfærdssamfundets frontlinje – fra kommunaldirektører, afdelingschefer og offentlige institutionsledere, over ledere fra fagbevægelsen, til repræsentanter fra private virksomheder og frivillige organisationer. Alle med det til fælles, at de hver dag har velfærdssamfundets udfordringer tæt inde på livet. Se tekstboks.

En af landets førende kommunalforskere, lektor Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er overrasket over velfærdsledernes prioritering. Han forstår godt, at de prioriterer forebyggelse så højt. Men han undrer sig over, at de ikke prioriterer ældreplejen højere end en 11.-plads. Se figur 1. Antallet af ældre over 65 år stiger markant år efter år – fra 1 million i dag til 1,5 million om 30 år.

Login