Velfærdsteknologi kan afhjælpe manglen på sundhedspersonale

Mere og mere sundhedsfaglig behandling flyttes fra sygehuse og over til praktiserende læger, plejecentre og borgerne selv. Men allerede nu er der mangel på sosu-assistenter, sygeplejersker og læger, og det bliver kun værre. Ny analyse fra FOA viser, at titusinder af sosu’er er på vej på pension. Velfærdsteknologi kan være en del af løsningen.

Flere og flere opgaver flyttes fra de dyre offentlige sygehuse og ud til praktiserende læger, kommunale plejecentre eller helt hjem til borgeren selv. Det sker, selv om der er mangel på ’varme hænder’ overalt i sundheds- og plejesektoren, og det er et forhold, der særligt mærkes i de kommuner, der skal udføre opgaverne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at kommunerne allerede nu har problemer med at skaffe de sosu-assistenter, der skal hjælpe borgerne hjemme eller på de kommunale plejecentre. Dertil kommer, at Styrelsens såkaldte opgørelse over arbejdsmarkedsbalancen, der afspejler både de private og de offentlige virksomheders rekrutteringssituation, viser, at der også er mangel på læger og sygeplejersker.

I dag er sosu-assistenter en af de ti faggrupper, hvor virksomhederne har størst problemer med at rekruttere ny arbejdskraft.

Login