Verden går ind i et nyt energiøkonomisk paradigme

Verden er efter COP21 på vej ind i et nyt energiparadigme, hvor langsigtede bæredygtige energiinvesteringer er mere attraktive end kortsigtet spekulation i fossil energihandel. Paris er et ”katalytisk signal” til verdens virksomheder, mener verdens førende koalition af miljøengagerede virksomheder.

Endnu er summen af de nationale forpligtelser til at reducere udledningerne af drivhusgasser ikke så stor, som klimavidenskaben anbefaler. Men det er bemærkelsesværdigt, at verdens samlede CO2-udledninger i 2015 ventes at falde efter mange års massive stigninger.

COP21 markerer desuden, at verdens realøkonomiske beslutningstagere – virksomhedsledere, centralbankchefer og finansministre – har taget historiske skridt fremad i forståelsen af, hvilke økonomiske risici, klimaforandringerne og de politiske modsvar mod dem fører med sig.

Den teknologiske udvikling af rene energiteknologier vil bringe os langt på ganske få år, mener udenrigsminister Kristian Jensen.

”Udviklingen inden for nye teknologier er eksponentielt stigende. Vi ved ikke, hvor vi er om 10 eller 15 år. Men vi ser, at vedvarende energi i dag er blevet konkurrencedygtig, selv om olieprisen er meget lav,” siger Kristian Jensen og påpeger, at udviklingen også har geostrategisk betydning idet, den grønne omstilling vil svække oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og styrke svage lande i Afrika.

”Der er ingen, der interesserer sig for klimatopmødet. Folk har andre ting at tænke på: Terrorangrebene sidste måned og nu valgsejren til Front National.”

Kioskejeren i det centrale Paris sætter ord på stemningen i den franske hovedstad, der er præget af angst, færre mennesker på gaderne og færre turister efter de blodige terrorgreb 13. november, som kostede 130 mennesker livet. Ikke desto mindre har den franske hovedstad i de seneste uger dannet rammen om en verdenspolitisk begivenhed, hvis effekter man først vil kunne konstatere om mange år.

FN’s klimatopmøde COP21endte med, at verdens nationer gav hinanden hånden på, at det er i deres egen og deres befolkningers interesse at gøre sig mindre afhængige af fossile brændsler ved at erstatte dem med energi fra vedvarende kilder som sol, vind og vand og i øvrigt bruge mindre energi.

Login