Verdens farligste epidemi

En eskalerende epidemi kræver allerede 350.000 dødsofre hvert år, og tallet stiger eksplosivt. Om tyve år vil mange hundrede millioner mennesker over hele verden være ramt.  Og det er kun begyndelsen. Vi står foran en kolossal udfordring, som verdenssamfundet slet ikke er gearet til at håndtere.  Politikerne har opgivet at træffe effektive modforholdsregler.  Derfor påhviler det bl.a. erhvervslivet at identificere og udvikle nye løsninger. Der er brug for at udvikle en helt ny industri – som til gengæld har potentiale til at blive en af verdens mest ekspansivt voksende. Det er perspektivet i en opsigtsvækkende rapport, der blev offentliggjort i fredags.

Verden står midt i en eskalerende global epidemi. Den kræver allerede nu 350.000 dødsofre om året, og i 2030 vil det årlige tabstal nærme sig en million – langt de fleste børn. Derudover vil flere hundrede millioner mennesker blive berørt indirekte. 15 lande er akut ramt, mens 50 lande yderligere er i farezonen. Om to årtier vil risikogruppen omfatte 130 lande.

De hårdest ramte områder er de fattigste lande, simpelthen fordi de har færrest ressourcer til at bremse epidemien. I løbet af de næste tyve år risikerer Afrika at blive økonomisk og socialt lammet, ligesom Indien rammes hårdt. Den “smitter” ikke kun befolkningerne, men også samfundsøkonomierne. Det vil påvirke økonomien i de industrialiserede lande og medføre dramatiske omkostninger. Omfanget er svært at beregne. Men det anslås, at epidemien i år medfører et tab på omkring 150 milliarder dollar årligt, stigende til op imod 300 milliarder dollar i løbet af de næste tyve år.

Epidemien er ude af kontrol, og modforholdsreglerne er få og ineffektive. Den kan derfor udvikle sig langt hurtigere, end de første estimater antyder. Og på lidt længere sigt – hen mod sidste del af dette århundrede – kan den true hele civilisationen. Foreløbige, men usikre vurderinger, anslår, at flere milliarder mennesker rammes . Der findes ikke metoder og modeller, der kan beregne hverken hastighed eller forventede konsekvenser. Men ét synes sikkert: Verden er konfronteret med en udfordring, den ikke har oplevet før og slet ikke er gearet til at håndtere.

Login