Vestagers store plan

Regeringens velfærdsreformer bliver langt mere vidtgående og fundamentale, end det er fremgået af den offentlige debat. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager løfter i et interview med Mandag Morgen sløret for regeringens vision for et bæredygtigt velfærdssamfund. Hun lægger op til et helt nyt mindset og vil ændre fundamentalt på ansvarsfordelingen mellem staten, kommunerne, regionerne og borgerne. Regeringen vil bl.a. gøre op med de sidste mange års centralisering og give kommunerne større politisk råderum til selv at fastlægge lokale servicestandarder. Den vil skabe større ledelsesrum i de offentlige institutioner. Den vil også gøre op med princippet om, at alle skal have samme ydelser og vil i langt højere grad inddrage borgerne og civilsamfundet som aktive medspillere.

Regeringens velfærdsreformer bliver langt mere vidtgående og fundamentale, end det er fremgået af den offentlige debat. Sådan lyder meldingen fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, der kommer til at stå i spidsen for mange af forandringerne.

I et interview med Mandag Morgen gør hun det klart, at regeringens vision for fremtidens velfærdssamfund er langt mere ambitiøs og omfattende end blot at skære i børnechecken til velhavende, begrænse antallet af lukkedage i børnehaver og luge ud i bøvlede regler. Hun vil ikke nøjes med at dreje lidt på knapperne i velfærdssstatens maskinrum, men ændre fundamentalt på velfærdssamfundets spilleregler og ansvarsfordelingen mellem staten, kommunerne, regionerne og borgerne.

Regeringen vil gøre op med de sidste mange års centralisering og bureaukratisering og give kommunerne større politisk råderum til selv at fastlægge lokale servicestandarder. Den vil skabe større ledelsesrum i de offentlige institutioner og give de offentligt ansatte bedre muligheder for at anvende deres faglighed. Den vil gøre op med princippet om, at alle skal have samme ydelser, og vil i langt højere grad inddrage borgerne og civilsamfundet som aktive medspillere.

Login