”Vi bliver nødt til at tilpasse vores fagligheder til hinanden, så det hele tiden handler om borgerens behov”

Ni nordsjællandske frikommuner har siden januar 2017 sat borgerens og ikke lovgivningens behov i centrum. I praksis er det kompliceret at ændre på mange års vaner og rutiner. Oven i det hele skal der udvikles en helt ny model for styringen af kommunernes økonomi.

Det lyder forkert. Men når borgere har brug for hjælp fra kommunen, kan det ende med, at de ikke oplever kommunens tilbud som en hjælp, men som en del af deres ofte mange problemer.

Lige præcis det kan gælde den gruppe af borgere, som ikke bare har brug for hjælp fra jobcentret til at finde et job, men også skal behandles for smerter i ryggen og også skal have hjælp til at få familien til at fungere.

Behov for behov udarbejder sagsbehandlere handleplaner, der hver for sig giver god mening. Men for borgeren kan de forskellige handleplaner bidrage til kaos i dagligdagen og gøre vejen til et job længere eller mere kompliceret.

Login