Kan vi virkelig være det bekendt?

Om få uger affyrer regeringen sommerens ubestridt største fejlskud: En annoncekampagne, der skal skræmme mennesker i stor nød fra at komme til Danmark. Kampagnen skal dæmme op for en flygtningebølge, der ifølge regeringen er ude af kontrol, bl.a. fordi Danmark på grund af attraktive vilkår opfattes som en magnet for verdens flygtninge.

Ud over at hele projektet bygger på en naiv opfattelse af kampagnens effekt, og at problemet er blæst ud af proportioner, er den udtryk for et menneskesyn, som vi normalt ikke vil forbinde med et af verdens mest veludviklede velfærdssamfund – et samfund, der bryster sig af at bygge på stærke værdier og respekten for det enkelte individ. Men den sympati retter sig primært mod de individer, der minder mest om os selv og gælder kun i meget begrænset omfang for mennesker med desperat behov for hjælp.

I stedet udsætter vi dem for nedvurderinger og ydmygende behandling. Den sidste uge har leveret et par skrækeksempler på, hvor dybt vi er sunket i behandlingen af verdens mest udsatte mennesker.

En ung lesbisk kvinde blev af myndighederne tvunget til at fortælle de mest intime detaljer om sit sexliv ud fra en påstand om, at det var nødvendigt for at afgøre hendes asylstatus. Det er udtryk for en afgrundsdyb mistillid til et stakkels menneske på flugt, savner det enhver saglig begrundelse. Hvad værre er: Fremtrædende borgerlige politikere støttede ydmygelsen og fandt den rimelig. Med andre ord: Alt er næsten tilladt i behandlingen af flygtninge.

Næste eksempel: 156 uledsagede unge flygtninge er blevet indkvarteret på bosteder for socialt udsatte danskere, herunder stofmisbrugere. Også det har man forsøgt at begrunde og berettige med nogle meget tynde argumenter.

Dette er eksempler fra den hverdag og den tilværelse, vi byder mennesker med desperat behov for tryghed – alt sammen i en bestræbelse på at gøre Danmark til et land, enhver flygtning vil undgå. Men det efterlader Danmark som et værdimæssigt og moralsk forpjusket samfund, et samfund, der er sig selv nok, og som ud fra selviske hensyn afstår fra at deltage aktivt i løsningen af en humanitær katastrofe.

Så meget for den medmenneskelighed, vi troede var et nationalt adelsmærke.

Ubegrundet hetz

Baggrunden for antiflygtningekampagnen er en optrappet men ubegrundet frygt for, at Danmark oversvømmes af flygtninge og dermed udfordrer os økonomisk, socialt og kulturelt. Men de statistiske kendsgerninger sætter hele antiflygtningekampagnen i et tankevækkende relief. Som det fremgår af artiklen i ugens Mandag Morgen er vi langtfra nogen flygtningemagnet trods de gunstige opholdsvilkår. De største bidrag til at løfte verdens flygtningekrise kommer derimod fra lande med de ringeste forhold. Målt i forhold til indbyggertallet ligger Danmark i den meget lave ende og under bl.a. Sverige og Norge, nemlig med kun 3 flygtninge pr. 1.000 indbyggere. Sverige har 15 og Norge 9, medens det fattige Libanon må tage sig af 232 flygtninge pr. 1.000 indbyggere. Måler vi på økonomisk kapacitet og dermed på, hvor mange flygtninge vi modtager i forhold til vores købekraft, ender vi på en 81. plads på verdens flygtningekort.

Internationale institutioner som den Internationale Valutafond og UNHCR bruger denne opgørelse til at belyse en befolknings velstand. Ud fra den beregning modtager vi 0,4 flygtninge pr. dollar købekraftsparitet for den enkelte indbygger. Etiopien topper listen med 440 flygtninge. 42 pct. af verdens flygtninge huses i 18 af verdens fattigste og mindst udviklede lande, alt imedens de rige europæiske lande med Danmark som et af de klareste eksempler kæmper indædt for at unddrage sig deres ansvar.

Ud af den påståede ”ukontrollerede flygtningestrøm” ind i Danmark fik kun 6.100 asyl sidste år. Det er endnu usikkert, hvordan tilstrømningen vil udvikle sig de kommende år. Men det påvirkes næppe af annoncekampagner og formindskede integrationsydelser, men primært af udviklingen i de krigshærgede områder. Tallene giver ikke belæg for at oppiske en stemning imod flygtningene, og slet ikke til at udarbejde meningsløse annoncekampagner og skabe et ydmygende proletariat af de få tusinde, der opnår asyl.

Tallene uddybes i artiklen, men konklusionen er entydig: Den bølge af flygtninge, der skulle skylle ind over Danmarks grænser, er meget svær at få øje på.

En sejr for lukketheden

Hvad er så begrundelsen for panikken? Svaret er enkelt: Politiske positioneringer.

Der svinger det største borgerlige parti, Dansk Folkeparti, taktstokken. Den fremmedfjendske linje, som partiet har stået for igennem alle årene, er blevet mainstream politics, selv for de borgerlige partier, der tidligere har været eksponenter for åbne grænser og for arbejdskraftens frie bevægelighed som led i Danmarks deltagelse i internationalt samarbejder etc. Nu har de fundet sig til rette i den osteklokke, som Dansk Folkeparti med stor dygtighed har været arkitekter på.

[quote align="right" author=""]I stedet prøver vi at løse problemet ved at gøre det til alle de andres. Vi lukker grænserne og håber, at det hele nok går over. Det er både naivt og uansvarligt.[/quote]

Det er også den udvikling, der bekymrer store dele af dansk erhvervsliv, fordi de frygter, at holdningen kan gøre det sværere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. De udmeldinger blev arrogant skudt ned af regeringen og den borgerlige presse med henvisning til, at virksomhederne har misforstået situationen, fordi de blander æbler og pærer sammen – altså asylansøgere og højtudannede udlændinge. Men det gør udlandet også. Hvis et land af den ene eller anden grund fremstår som lukket, rammer effekten bredt, og det er den effekt, virksomhederne frygter.

Ingen tvivl om at flygtningeproblemet er en hastigt voksende global udfordring – især i forholdet imellem Europa og de krigshærgede lande i Afrika, Mellemøsten og dele af Asien. Udfordringen kan forudses at vokse, i takt med at andre folkemængder drives på flugt på grund af mangel på vand, frygt for naturkatastrofer etc. Det vil sige på grund af effekten af de accelererende klimaforandringer. Derfor skal vi hurtigst muligt lære at håndtere problemet, medens tid er. Desværre har det seneste år demonstreret, at vi er milevidt fra de nytænkende løsninger. I stedet prøver vi at løse problemet ved at gøre det til alle de andres. Vi lukker grænserne og håber, at det hele nok går over. Det er både naivt og uansvarligt og vil kun fremskynde humanitære katastrofer i et omfang og af en karakter, som vi ikke kan håndtere, og som vi til sidst ikke kan holde ud at se udfoldet på vores egne TV-skærme. Eller også bliver vi immune over for synet af tusinder af mennesker, der drukner i Middelhavet eller på anden vis omkommer på deres desperate flugtveje.

Danmark er desværre blevet en stærk eksponent for den væren-sig-selv-nok-holdning, som også præger en række andre europæiske lande, og som er kommet til udtryk igennem det næsten endeløse opgør om fordelingen af flygtningekvoter og senest Storbritanniens desperate forsøg på at lukke Den Engelske Kanal for flygtninge i en naiv tro på, at pigtrådshegn, politi og kamphunde kan løse problemet.

Et forslag til at tænke stort og nyt

[quote align="left" author=""]Ligesom Marshall-fonden bidrog til at genopbygge Europa efter Andens Verdenskrig, kunne Europa nu oprette en tilsvarende fond til at håndtere den integrationsindsats, de fattige lande ikke selv kan magte.[/quote]

Den form for damage control og risikostyring er kortsigtet og vil kun forværre situationen. Der er brug for mere innovative og langtrækkende løsninger. Dem kunne Danmark bl.a. initiere. Hvad nu hvis den danske integrationsminister demonstrerede internationalt statsmandsformat og foreslog at løse problemet ud fra partiets egne holdninger, nemlig at løse flygtningeproblemet primært i nærområdet. Men i stedet for blot at messe dette budskab, så udtænke en ide om hvordan.

Et eksempel: Ligesom USA med Marshall-fonden bidrog til at genopbygge Europa efter Anden Verdenskrig, kunne Europa nu oprette en tilsvarende fond til etablering af infrastrukturer og udviklingsprogrammer til at håndtere den integrationsindsats, de fattige lande ikke selv kan magte, og samtidig aflaste presset på Europa. Alternativet er, at de store sårbare flygtningemagneter i nærområderne en dag bryder sammen under et uholdbart pres og dermed yderligere forstærker presset på Europa.

Samme fond kunne samtidig bistå de enkelte lande med at udvikle og gennemføre integrationsprogrammer, der sikrede en smidig og menneskeværdig indslusning af flygtninge. I den bedste af alle verdener burde Danmark være rollemodellen og kunne eksportere sin knowhow til andre lande. Det er også en form for cirkulær økonomi. Taget i betragtning, hvor ufatteligt mange milliarder euro EU har kastet efter Grækenland, ville blot en lille del af sådan et beløb overført til en ”European Integration Fund” være et væsentligt og vigtigt bidrag til at mindske eller afværge en af de største humanitære udfordringer i nyere tid. Det er blot en ide. Men der er behov for langt flere ideer i samme skala og med same ambition, hvis der skal findes en holdbar løsning.

Det ville under alle omstændigheder klæde Danmark at have større visioner end de nuværende uigennemtænkte og kortsigtede annoncekampagner og nedbarberede integrationsydelser tilsat den ydmygende og nedværdigende behandling af flygtningefamilierne. Ud over at det næppe løser problemet, kan vi ikke være den holdning bekendt.

Forrige artikel På sporet af den danske flygtningebølge På sporet af den danske flygtningebølge Næste artikel Feedback øger kvaliteten i sundhedsvæsenet
Hvor fri er en fri kommune?

Hvor fri er en fri kommune?

POLITIK OG VELFÆRD Velfærdsaftaler er det nye sort i den politiske værktøjskasse, som skal frisætte offentligt ansattes faglighed og øge kvaliteten af offentlig kernevelfærd. Alle jubler over hensigten. Men hvor fri bliver en fri kommune egentlig?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

POLITIK OG VELFÆRD Polen og Ungarn er EU’s problembørn: De respekterer ikke basale demokratiske rettigheder, og knægter den frie presse og domstolene. Senest har de to lande nedlagt veto mod det samlede EU-budget og coronahjælpepakken. Men hvordan ser konflikten ud set fra Orbáns Ungarn? Er der noget, vi har misforstået i Vesten? 

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

DIGITAL OMSTILLING Der kommer en tid, hvor digitalisering ikke længere driver den teknologiske udvikling. Fremtidens løsninger vil være digitale – men samtidig en blanding af mange nye avancerede teknologier og videnskaber. Og måden, de udvikles på, vil inddrage langt flere og mere forskelligartede aktører.

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

LEDELSE Missioner kan hjælpe ledere og medarbejdere med at navigere efter langsigtede mål og udvikle forretningen i en tid, hvor sigtbarheden for mange organisationer er stærkt reduceret, skriver Christian Bason.

Søren Henriksen anbefaler

Søren Henriksen anbefaler

KULTURANBEFALING KMD's Søren Henriksen giver et indblik i tech-entusiastens kulturforbrug. Og så er han fascineret af renæssancemenneskets dyder.

Det er hele systemet, den er gal med

Det er hele systemet, den er gal med

POLITIK OG VELFÆRD Når man skal løse samfundets mest genstridige problemer, kan det hjælpe at træde et skridt tilbage og forsøge at forstå hele det system, som problemet er opstået i. Men hvordan forandrer man et helt system? Det skal et stort nyt projekt fra Rockwoolfonden undersøge.

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

POLITIK OG VELFÆRD Radikalt nybrud i tilgangen til kvinder, der får fjernet deres barn ved fødslen, reducerer antallet af tvangsfjernelser. ”Alt for ofte definerer vi kvinderne gennem deres problemer og ser dem ikke som borgere eller individer,” siger Sophie Humphrey, kvinden bag den britiske succeshistorie.

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

POLITIK OG VELFÆRD Over hele landet bakser kommuner med sociale udfordringer, som kører i ring. I Næstved gør kommunaldirektør Rie Perry klar til at tune hele sin organisation for at bryde det frustrerende mønster. I samarbejde med medarbejdere vil hun udvikle en praksis, der sætter borgeren og ikke borgerens problem i centrum.

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

POLITIK OG VELFÆRD Trods mange års fokus er det svært at rykke udsatte borgere. Organisationer og flere fonde vil derfor ikke blot finansiere sociale projekter – de vil også rette op på de fejl i systemet, der er med til at fastholde borgere i udsatte positioner.

Drejebog for en grøn fremtid

Drejebog for en grøn fremtid

GRØN OMSTILLING Danmark har alle forudsætninger for at blive rollemodel for bæredygtig omstilling. Men der mangler en fælles fortælling, der kan binde de mange gode aktiviteter og strategier sammen. Et nyt ambitiøst projekt, ledet af tænketanken Sustainia, skal skabe et samlingspunkt, som viser verden, at klimakrisen er en mulighed for udvikling.

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Når de gule bjælker blinker og røgen står ud af nyhedsredaktørernes tastaturer, er der ekstra grund til at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er for dagsordner, der er i spil neden under alle mellemregningerne.

I disse uger kan det næsten ikke blive større: Tilliden til samfundets institutioner. Respekt for demokratiet. Og vores samfunds resiliens og danskernes evne til at komme styrket og samlet gennem en krise.

Vi har samlet en stribe artikler og debatindlæg fra Mandag Morgen, der gør dig klogere på netop de store spørgsmål.

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter.