Virksomheder med flygtninge i praktik: Det er nemt komme i gang

”Det er bare at tage telefonen og ringe til et jobcenter,” siger en af de i alt 47 virksomheder, der har lovet statsministeren at oprette praktikpladser til flygtninge. En rundspørge hos virksomhederne i Lars Løkkes flygtningesamarbejde ”Sammen om integration” viser, at bureaukrati ikke er en stor barriere for at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

Når Lars Løkke Rasmussen på onsdag åbner trepartsforhandlingerne og sammen med KL, Regionerne og arbejdsmarkedets parter forsøger at forbedre integrationen af flygtninge, er der gode nyheder at hente fra flere af de virksomheder, der på statsministerens civilsamfundstopmøde i september lovede at oprette praktikpladser til asylansøgere.

Mandag Morgen har tilfældigt udvalgt og kontaktet 17 af de 47 virksomheder, som lovede at oprette i alt 641 praktikpladser, for at høre, om bureaukrati forhindrer dem i at ansætte flygtninge i praktik, sådan som kritikken har lydt gentagende gange de seneste måneder fra eksempelvis rengøringsgiganten ISS.

9 af de 17 virksomheder har slet ikke oplevet bøvl og bureaukrati. De kan omvendt fortælle om gnidningsløse ansættelser af flygtningene i praktik. 4 virksomheder har oplevet langsommelighed i sagsbehandlingen. Og endnu 4 virksomheder klager over for lavt tempo hos jobcentrene og/eller for meget papirbøvl. Se tekstboks.[graph title="Få klager over praktikbøvl" caption="1" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/JRE_fig02_Faldende-andel-af-flygtninge-i-praktik.png" image_width="0" image_full=" https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/JRE_fig02_Faldende-andel-af-flygtninge-i-praktik.png" text="Af de 47 deltagende virksomheder i Lars Løkke Rasmussens partnerskab om integration har Mandag Morgen talt med 17."]Kilde: Mandag Morgens rundspørge 3.- 5. februar 2016. [/graph]

Login