Jesper Jespersen (75)

Professor em., Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC (1996-2019), adj. professor, Aalborg Universitet
Fhv. fuldmægtig, Det Økonomiske Råds sekretariat
Uddannet: Cand.polit. (Københavns Uni. 1975), ph.d. i international økonomi (European University Institute 1979), dr.scient.adm. (Roskilde Uni. 2007)
Fødested: Holbæk

8. august 1948Hjemmeside