Peter Dahl Thruelsen

PhD og tidligere dekan på Forsvarsakademiet