20 års velfærdsreformer er en ufortalt succeshistorie

Gennem 20 år er antallet af danskere på overførsel reduceret med 200.000. Det giver borgerne et job, og det giver ekstra skatter til det offentlige. De fleste ekstra kroner er brugt til sundhed og sociale udgifter. Men nu skal politikerne finde nye måder at betale for ekstra velfærd.

Siger man, at der skal bruges færre velfærdskroner på overførselsindkomster og flere penge på offentlig service til borgerne, kunne det lyde som et oplæg til et valg.

Det er imidlertid ikke et oplæg, men en konstatering: Sammenligner man Velfærdsdanmark i dag med Velfærdsdanmark for tyve år siden, er der tale om en ufortalt succeshistorie. Antallet af borgere på overførselsindkomst er faldet fra 970.000 til 770.000. 200.000 færre borgere lever af overførsler fra det offentlige.

Målt som andel af de erhvervsaktive borgere lever 22 pct. af borgerne af overførsler fra det offentlige; i midten af 1990’erne var andelen oppe på 27 pct. Se figur 1.

Login