Var 2015 år nul for bæredygtig udvikling?

Vedtagelsen af FN’s bæredygtighedsmål og COP21 kan blive startskuddet til en reel ændring af verdens sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling. Men det kræver, at entreprenører udvikler og skalerer nye forretningsmodeller, som leverer resultater på den tredobbelte bundlinje. Sustainia leder netop nu efter projekter, der adresserer bæredygtighedsmålene.

Peter Kimani er en kenyansk bonde. Han brødføder hele sin familie med indtægter og produkter fra sit lille landbrug i Ngecha nordvest for Nairobi. Indtil for få år siden havde Peter ikke noget vandingssystem, og hans produktion var derfor fuldstændig afhængig af lokale nedbørsmønstre. Hans årlige indtægt beløb sig til 600 dollar. Dette ændrede sig, da Peter besluttede sig for at købe et vandingssystem fra det kenyanske firma SunCulture. Muligheden for at vande afgrøderne mangedoblede hans produktion, samtidig med at energi- og låneudgifter blev holdt på et minimum. I dag tjener Peter Kimani og hans familie over 18.000 dollar om året.

SunCulture var en af 10 finalister til Sustainia Award 2015. Deres system fungerer ved, at solenergi pumper vand op i en tank, der derefter ved hjælp af tyngdekraften fordeler vandet direkte ud til rødderne af hver enkelt plante. Bønderne kan spare op mod 80 pct. vand, og firmaet garanterer, at bønderne som minimum vil firedoble udbyttet på deres marker. I samarbejde med en bank sælger SunCulture deres vandingssystemer med attraktive lån, hvilket gør systemet tilgængeligt for den nederste del af indkomstpyramiden.

Søges: Løsninger på bæredygtighedsmålene

Hele ideen bag SunCulture er, at den rigtige forretningsmodel kan skabe varig udvikling. Ved faktisk at sælge et produkt til Peter Kimani har SunCulture et ansvar for at sørge for, at produktet fungerer, og et incitament til at skalere ved at sælge så mange af deres produkter som overhovedet muligt. Og potentialet er enormt: 1,4 milliarder mennesker i verden lever, som Peter gjorde, i fattigdom i landområder.

Kampen mod fattigdom er et af i alt 17 bæredygtighedsmål frem mod 2030, som blev vedtaget ved en stort anlagt FN-konference i New York i september sidste år. Hvis man ser på SunCulture ud fra bæredygtighedsmålene, så hjælper forretningsmodellen med at adressere en god håndfuld af målene, såsom at sætte en stopper for sult, skabe økonomisk vækst for alle og bekæmpe fattigdom. Men SunCulture gør det jo så langtfra alene. Der er behov for en lang række forretningsmodeller på tværs af mange forskellige sektorer, som kan være med til at skabe bæredygtig udvikling i både fattige og rige lande.

Den femte udgave af publikationen Sustainia100 vil i år afspejle den nye retning, som FN’s bæredygtighedsmål sætter for vores fælles fremtid. Frem til den 2. marts kan du indsende din løsning eller dit projekt, som vil komme i betragtning til Sustainia100 og Sustainia Award. Det kan være løsninger, der kan gøre vores byer grønnere og vores energikilder renere, men også nye måder at producere, transportere og dele alt fra transportmidler til boliger og tøj.

Nye globale markeder

Ifølge Mandag Morgens nyligt lancerede Global Opportunity Report er nye forretningsmodeller helt centrale i bestræbelserne på at nå FN’s bæredygtighedsmål, og virksomheder vil i stigende grad blive ’de nye aktivister’ for bæredygtig udvikling. Men for at nå målene skal regeringsledere over hele verden selvfølgelig også på banen for at skabe nationale vilkår, som skal sætte rammerne for, at virksomhederne kan udvikle de nye forretningsmodeller. Her er jeg muligvis uenig med Lars Løkke Rasmussen, der efter vedtagelsen af bæredygtighedsmålene udtalte til Politiken, at målene ”i forhold til Danmark primært har betydning for den måde, Danmark skal føre sin udenrigs- og bistandspolitik på”.

I Danmark og andre udviklede lande skal vi gå forrest i udviklingen af produkter og løsninger, der kan sikre, at vi når målene både på hjemmemarkedet og i resten af verden. Her er den gode nyhed, at vi ikke behøver at gøre det udelukkende for vores blødende hjerters skyld, da der er gode forretningsmuligheder i at eksportere bæredygtige løsninger. En global undersøgelse foretaget i Global Opportunity Report påviser, at der er store forretningsmuligheder i alle 17 bæredygtighedsmål. Danske cleantech-virksomheder har da også udtrykt begejstring og spået vækst i eksporten efter vedtagelsen af bæredygtighedsmålene.

Med aftalen ved COP21-konferencen og vedtagelsen af bæredygtighedsmålene satte verdens ledere i 2015 en retning og skabte rammerne for en bæredygtig omstilling i hele verden. Men velmenende ord og håndtryk i Paris og New York betyder ikke noget, medmindre de bliver fulgt op af handling. Derfor er de kommende år vigtigere end nogensinde. Det er nu, entreprenører verden over skal skabe og skalere deres forretningsmodeller og derved være med til at sikre, at 2015 går over i historien som et vendepunkt for bæredygtig udvikling.

Du kan nominere bæredygtige projekter til Sustainia100-publikation og Sustainia Award her:http://www.sustainia.me/submission-form

Forrige artikel Danmarks velstand er et designspørgsmål Næste artikel Byerne, ikke staterne, skal redde verden