Big data kan også blive for store

Big data kan hjælpe med at forebygge sygdomme, støtte udsatte børn og forhindre kriminalitet. Men reelt ved vi ikke, hvilke konsekvenser det også fører med sig. Det siger Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd, der stiller spørgsmål til brugen af big data og opfordrer til oprettelsen af et dataetisk råd.

Spørger man en læge, en socialrådgiver eller en politibetjent, vil de i hvertfald være enige om én ting. Kan man forebygge, det være sig sygdom, en trist social begivenhed eller kriminalitet, vil de alle sige ja .

Og det er lige netop det, som big data kan hjælpe med til. Ved at finde mønstre i de enorme mængder af data kan lægen, socialrådgiveren eller politibetjenten få mulighed for at fokusere deres arbejde, så færre bliver indlagt på sygehusene, færre børn bliver anbragt uden for familien, og færre begår kriminalitet.

Alligevel sætter Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd, spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige vej at gå. Han efterlyser mere debat om, hvornår samfundet skal bruge big data, og ikke mindst, hvordan samfundet skal bruge resultaterne.

Login