Danske Patienter: Ny medicin skal måles på livskvalitet

"Vi træffer beslutninger på dybt problematisk grundlag," siger Morten Freil, direktør for Danske Patienter og medlem af Medicinrådet, og efterlyser viden om, hvilke forbedringer i patienters livskvalitet ny medicin skaber.

Gennem de seneste fem år er udgifterne til ny medicin steget med 500 millioner kroner hvert eneste år. Nu viser Mandag Morgens gennemgang af det seneste års afgørelser fra Medicinrådet, at den udvikling vil fortsætte, måske endda med ekstra styrke.

De økonomiske konsekvenser af de i alt 38 anbefalinger, Medicinrådet har foretaget gennem de seneste 12 måneder vil ligge på mellem 448 og 1.018 millioner kroner om året.

Login