Danskerne netværker sig til innovation

Innovationen udfolder sig bedst mellem forskellige kompetencer og interesser. Det viser erfaringerne fra tre af Danmarks innovative miljøer: I Aarhus forvandler Aarhus Vand og Grundfos forurenet spildevand til ny gødning og vandteknologi. I spilindustrien har producenter, uddannelsesinstitutioner og investorer skabt ny milliardeksport. Og i pharmaindustrien priser Novo Nordisk sit samarbejde med forskere på bl.a. Københavns Universitet.

Når EU år efter år placerer Danmark som en af unionens ”innovation leaders” er evnen til at netværke mellem virksomheder og mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner et af de områder, der for alvor trækker Danmark op i EU-landenes innovative elite. Se figur 1.

Danske virksomheder trækker på den måde på kompetencer, der rækker langt ud over deres egne ingeniører og andre specialisters fagområder.  Og evnen til at skabe netværk og trække på kompetencer uden for den enkelte virksomhed får stadig større betydning for innovationen.

”Udviklingen bliver mere og mere fragmenteret, og vi vil se, at langt hovedparten af udviklingen bare ikke sker i virksomheden,” siger direktør for diabetesforskning i Novo Nordisk, Peter Kurtzhals.

Login