Den offentlige sektor skal på skrump

Selv om befolkningstallet stiger, skal der ifølge 2025-planen ikke ansættes flere mennesker i den offentlige sektor. Frem mod 2025 skal politikerne i stedet prioritere benhårdt. “Jeg anerkender ikke, at vores plan fører til dårligere velfærd,” siger finansministeren.

Med 2025-planen lægger regeringen op til et historisk opgør med den offentlige sektors størrelse.

Selv om befolkningen vokser i alle årene frem mod 2025, skal antallet af offentligt ansatte fastholdes på det nuværende niveau. Hvor de offentligt ansatte i 2015 udgjorde 14,2 pct. af befolkningen, vil andelen være faldet til 13,5 pct. i 2025. Det kan betyde, at de offentligt ansatte hver især skal arbejde lidt mere for at servicere den stigende befolkning. Se figur 1.[graph title="Stabilt antal offentligt ansatte skal servicere stadig flere borgere" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/09/JR1.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/09/JR1.png" caption="Figur 1" text="Efter en markant stigning i antallet af offentligt ansatte frem til 2010 falder antallet af offentligt ansatte fra 2010 til 2015. 2025-planen forudser et stabilt antal offentligt ansatte fra 2016 og frem til 2025. I samme periode vokser befolkningen med næsten 300.000 borgere. " ]Note: Finansministeriet vurderer, at de offentligt ansattes årlige arbejdstid vil være steget med 1,7 timer i 2025. I dag er den årlige præsterede arbejdstid 1389 timer. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og “DK2025 – Et stærkere Danmark”.[/graph]

Det sker samtidig med et markant stigende antal ældre. I 2025 vil mere end hver tiende dansker være fyldt 75.

Login