Eksperter efterlyser opgør med gammel velfærd: Brug for mere forebyggelse

Når regeringen om kort tid fremlægger sit finanslovsforslag, bliver det med mantraet om, at udgifterne til velfærden kun må vokse med 0,6 pct. Det er samtidig regeringens skyts mod blå blok i den kommende valgkamp, der kommer til at handle om de stigende udgifter til et voksende antal ældre og et sundhedsområde, hvor udgifterne også vil stige. Men i stedet for at være optagede af kroner og ører bør politikerne tage et opgør med de gamle velfærdsværdier og satse mere på forebyggelse. Sådan lyder opfordringen til Christiansborg fra en række af landets førende forskere inden for sundhed, økonomi og det sociale område. Flere penge er ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre velfærd for borgerne, er deres melding. Der skal tænkes radikalt anderledes, og der skal fokuseres på flere forebyggende indsatser. “Der er et kæmpepotentiale i at sætte tidligt ind i løsningen af sociale problemer og se indsatsen som en investering, så man kan undgå udgifter senere i borgerens liv,” siger blandt andre professor Torben M. Andersen.

Regeringens kommende forslag til finansloven er på forhånd blevet betegnet som et udspil til en kommende valgkamp, hvor velfærden kommer til at blive et af de helt centrale stridspunkter. Med Helle Thorning-Schmidt i spidsen vil regeringen anklage blå blok for at skære i velfærden – bl.a. under henvisning til Lars Løkke Rasmussens ønske om nulvækst i udgifterne til den offentlige service som f.eks. skoler, sygehuse og ældrepleje.

Men heller ikke Thorning-Schmidts eget ønske om, at finansloven kun må lade udgifterne til velfærden vokse med 0,6 pct. om året giver plads til megen ny velfærd. Snarere tværtimod siger overvismand, professor i økonomi ved Københavns Universitet, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

”Den planlagte vækst er så lav, at den offentlige service får svært ved både at betale for service til det stigende antal ældre og lade udgifterne på velfærdsområdet holde trit med velstandsudviklingen i samfundet. Budgetterne bliver meget stramme,” siger han.

Login