Erhvervsorganisationer advarer: Forsvaret kan ikke klare cybertruslen alene

Regeringen vil med sit udspil til et nyt forsvarsforlig opruste Danmarks cybersikkerhed. Erhvervslivet er positive, men efterspørger mere samarbejde, vidensdeling og koordinering. Samtidig frygter eksperter, at cybertruslen bruges til at øge forsvarsbudgettet frem for sikkerheden.

”Cyberangreb kan være lige så ødelæggende for Danmark som et militært angreb.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tøvede ikke med at sidestille cybertruslen med konventionel krigsførelse, da han i sidste uge fremlagde regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig. Regeringen lægger op til at tilføre forsvaret 12,8 mia. kr. over en seksårig forligsperiode, hvor cybersikkerhed skal være én af fire hjørnesten. Se figur 1. 

[graph title="Forsvaret forstærkes" align="right" image="https://www.mm.dk/images/archive/3979.jpg" image_full="https://www.mm.dk/images/archive/3979.jpg" caption="Figur 1" text="Forsvaret får tilført 12,8 mia. kroner over en seksårig periode. I 2023 vil Forsvarets budget være vokset med mere end 20 pct. i forhold til i dag. "]Note: I år udgør Forsvarets budget 1,2 pct. af Danmarks BNP. I 2023 vil Forsvarets årlige budget udgøre 1,3 pct. af BNP.
Kilde: Forsvarsministeriet[/graph]

Login