EU er afgørende for danske klimaambitioner

Europa-Parlamentet spiller i en nøglerolle i EU’s kollektive klimapolitik – som også fastlægger Danmarks nationale klimamål. Derfor er grøn omstilling et kerneområde for alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Når det gælder klimapolitik og grøn omstilling, har Europa-Parlamentet og dets medlemmer centrale roller at spille – i visse henseender vigtigere end Folketinget og dets medlemmer.

Det er i EU, at europæerne i 2007 besluttede, at man vil være frontløbere i kampen mod den globale opvarmning. Og det er i EU, man fastlægger de konkrete mål for, hvor meget EU-landene kollektivt og hver for sig skal reducere deres udledninger af drivhusgasser.

Login