Flere kolde hænder skal frigøre varme hænder på Riget

Fremover slipper læger og sygeplejersker på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik for at bruge tid på administrative opgaver som operationsplanlægning, lagerstyring og vareindkøb. Det sikrer et nyt partnerskab med den private virksomhed Medtronic, der er det første af sin art på et sygehus i Danmark.

Hvis man nu gentager og gentager et budskab, så er det nok sandt. Ikke også?

Tænk for eksempel på mantraet om, at mere velfærd handler om at tilføre flere ’varme’ hænder til sundheds- og omsorgssektoren. Det er blevet gentaget så ofte af så mange og med en sådan tyngde, at det nærmest er blevet en selvindlysende sandhed.

Det samme gælder, når der skal spares og effektiviseres. Her er mantraet blot det omvendte, nemlig at besparelser og effektiviseringer helst skal ske på de administrative funktioner, dvs. de ’kolde’ hænder, for ellers går det ud over velfærden.

Login