Integrationen af ikke-vestlige indvandrere halter

Integrationen er bedre end sit rygte, men der er fortsat store udfordringer. En af de største er den store forskel på danskernes og ikkevestlige indvandreres beskæftigelse, der hvert år koster samfundet 33 mia. kr., men der er en løsning.

Integrationen af udlændinge er væsentlig mere succesfuld end den ofte negative fortælling, som præger medierne og den politiske debat. Beskæftigelsen blandt nydanskere er steget markant, og især er kvinderne buldret ind på de videregående uddannelser. Færre indvandrere oplever ifølge Det nationale integrationsbarometer forskelsbehandling, og indvandreres kriminalitet er også faldende.

Det lyder jo alt sammen meget godt, men trods de positive tendenser er der fortsat store udfordringer med integrationen. En af de allerstørste er den store forskel på danskernes og ikkevestlige indvandreres beskæftigelsesniveau. Fra 1980 og mange år frem blev forskellen år for år bare større og større. Det kulminerede i midten af 1990’erne, hvor det såkaldte beskæftigelsesgab toppede med 41 pct.point.

Login