København er blevet et globalt grønt finanscentrum

Den grønne danske kapitalfond Copenha­gen Infrastructure Partners, CIP, har netop hentet 560 mio. kr. fra EU’s storstilede investeringsplan til grønne investeringer for i alt 15 mia. kr. EU-midlerne administreres af Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og her erklærer Jonathan Taylor, vicepræsident med ansvar for bankens udlånsvirksomhed i Dan­mark, sig ligefrem stolt over at få lov til at investere i fonden. CIP er skabt af selskabets fem seniorpart­nere, som alle har en fortid på topposter i DONG Energy. På blot 3 år har fonden samlet set formået at rejse 25 mia. kr. fra pensionskasser, banker og andre private investorer i Europa.

Danmarks grønne erhvervseventyr er på vej ind i en ny fase, hvor det står klart, at man ud over industrielle og reguleringsmæssige kompetencer i dag også er helt i front, når det gælder attraktive kompetencer på det øverste trin i værdikæden: finansiering.

Således er København ved for alvor at markere sig på verdenskortet som et grønt finanscentrum med globalt førende ekspertise inden for innovative finansieringsmodeller, der kan sætte de enorme summer fra institutionelle investorer som pensionskasser og kapitalforvaltere i arbejde – de såkaldt lange penge, som det er svært at få afkast på i en tid med lav rente og betydelig uro på både aktie- og valutamarkeder.

Frontløberen i denne udvikling er den relativt nystartede kapitalfond Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, der på bare 3 år har rejst mere end 25 milliarder kroner til investeringer i energiinfrastruktur som vindmøller, kraftværker baseret på biomasse og relaterede aktiver inden for transmission af elektricitet. CIP, der i dag har 30 medarbejdere, er skabt af selskabets 5 seniorpartnere, som alle har en fortid på topposter i DONG Energy. Se tekstboks.

Login