Kommunalpolitikeren er i eksistentiel krise

Vælgerne flygter – med kvinderne og de unge forrest – og partierne må overlade byrådssalene til mænd over 50, der bruger det meste af deres politikerliv på administration af sager, de ofte ikke helt forstår. Kommunalpolitikeren har mere ansvar end nogensinde, men er samtidig i eksistentiel krise. En offensiv er sat ind for at forandre hans rolle, før han har overlevet sig selv. Lykkes den, skal de knap 2.500 kommunalpolitikere, der bliver valgt til november, drive politik på nye måder – måske i direkte samspil med borgerne. Befriede for de uforståelige sagsbunker skal de have tid til visioner. Lykkes forvandlingen ikke, ender kommunerne med at blive afskaffet præcis ligesom amterne, advarer professor.

Hans Jørgensen har en plan. Han vil give borgerne større ansvar og inddrage dem langt mere i de politiske beslutninger.

Han er socialdemokratisk borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune med 52.000 indbyggere, og han drøfter for øjeblikket med de 28 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvordan de skal gribe fremtidens rolle som lokalpolitikere an, engagere flere borgere i kommunalpolitik og styrke rekrutteringen af nye byrådsmedlemmer.

”Der er behov for at ændre den måde, lokalpolitikerne skal arbejde på i fremtiden. Hvis vi skal håndtere de udfordringer, som velfærdssamfundet står over for, er vi nødt til at sikre større inddragelse af borgerne og dermed et medejerskab til beslutningerne. Vi skal i mindre grad tænke i traditionelle faste udvalg, som går tilbage til kommunalreformen fra 1970, og f.eks. i stedet lave ad hoc-udvalg af forskellige omfang og levetid, hvor borgerne er med,” siger Hans Jørgensen.

Login