Konkurrence fremmer innovation

Konkurrence og kontanter er stærke motivationsfaktorer. Op gennem historien har konkurrencer med pengepræmier banet vej for utallige teknologiske og videnskabelige gennembrud – fra mekaniske ure til moderne rumskibe. Den amerikanske regering udlodder systematisk pengepræmier for de bedste løsninger på ellers uløselige problemer. Nu overvejer uddannelsesminister Morten Østergaard at gøre statsfinansierede konkurrencer til en del af Danmarks kommende innovationsstrategi.

Bare en måned før David Kirkby vandt en konkurrence om den bedste metode til at kortlægge universets sorte huller, vidste han ikke meget om lige netop kortlægning af de sorte huller. Men det skulle ændre sig.

De sorte huller har i årevis været en af universets gådefulde byggesten, fordi de hverken afgiver eller reflekterer lys, men tværtimod suger lys til sig. Lige så længe har astronomer fra amerikanske NASA og europæiske ESA uden held forsøgt at kortlægge de sorte huller. Uanset hvor meget astronomerne forfinede deres metoder, lykkedes det ikke. Men løsningen lå heller ikke inden for deres fagområde.

“Jeg havde ingen formel baggrund inden for astronomi, men kunne anvende metoder fra mit specialområde, partikelfysik,” siger David Kirkby, der er professor ved University of California, Irvine. Sammen med en af sine ph.d.-studerende, Daniel Margala, deltog han i konkurrencen, fordi udfordringen lignede udfordringer inden for deres eget forskningsfelt. Alene eller sammen med andre har David Kirkby vundet tre åbne konkurrencer om emner, der alle ligger uden for hans egentlige forskningsområde.

Login