Nyt krav til den offentlige leder: bevidst kontroltab

Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige og private virksomheder, skifter den offentlige leders rolle. Uden stor åbenhed og tillid kan lederen ikke udfylde sine nye sko som facilitator og katalysator for eksternt samarbejde, påpeger ledelseseksperter. Afgivelse af kontrol er en af de nye ledelsesdiscipliner, lederen skal lære sig, når velfærdsopgaverne skal løftes på nye måder.

Nye mål om, at kommuner og regioner skal løse deres opgaver i samarbejde med private virksomheder, frivillige og borgerne selv, sætter i disse år de offentlige ledere under pres for at omstille deres ledelse. Oven i deres traditionelle “interne” ledelsesopgaver med økonomi og personale skal lederne også “lede udad” for at få samarbejdet med virksomheder, borgere og frivillige organisationer til at lykkes. Og det kræver et helt nyt sæt af ledelseskompetencer.

“Som offentlige ledere skal vi kunne engagere mennesker og organisationer, som vi egentlig ikke har ledelsesret over, i at bidrage til at udvikle nye velfærdsløsninger i fællesskab med andre. Det stiller store krav til ledernes blik for ressourcer i omgivelserne, deres kommunikationsevner og deres evne til at facilitere og skabe gode rammer for samarbejde,” siger Jakob Kyndal, der er sundheds- og omsorgsdirektør i Aabenraa Kommune og en af de offentlige ledere, der står midt i den nye virkelighed, hvor velfærdsopgaver løses i samarbejde med partnere uden for kommunen: virksomheder, frivillige og borgere.

Login