Leder, du er din egen værktøjskasse

LEDELSE Mange ledere griber efter ”kassen med ledelsesværktøjer”, når arbejdet skal gøres. Det er forståeligt, men at gøre ledelsesgerningen til noget eksternt, man tager på sig, er en fejltagelse, skriver forfatterne til ny bog.

Af Agnete Gersing og Kirsten Hvid-Hansen
Hhv. direktør for Herlev/Gentofte Hospital og executive coach/partner i X+CO

Når du bliver leder, får du en ny rolle, men du bliver ikke uden videre et andet menneske. Du er det menneske, du er – hvad enten du er sammen med din familie eller på arbejde. 

Vi har alle et levet liv bag os. Vi er præget af vores forældre, skolegang, venner osv. Vi bærer alle noget med, som har betydning for, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi tænker, føler og handler. Også i rollen som leder.

At træde i karakter som leder er derfor at træde i karakter som menneske.

'Pilen peger på dig' – mød forfatterne

Måske lyder det indlysende og ligetil. Men i praksis er det svært for de fleste. Vores erfaring er, at alle ledere har brug for at arbejde med sig selv for at udvikle de personlige kompetencer, som er afgørende for resultaterne. 

At udvikle sig på det personlige plan kræver noget andet og mere, end når du skal lære at forstå et regnskab eller bruge et nyt it-system. Udviklingen kræver først og fremmest, at du accepterer det menneske, du er. 

Med alle de fejl og svagheder, som enhver af os har med i bagagen. Du skal forstå dine adfærdsmønstre og lære at dosere reaktioner og handlinger, så de i praksis er befordrende for det, du gerne vil opnå.

Et lille reality-tjek

Selvindsigt er afgørende. Hvordan virker jeg på andre? Hvad er jeg god til? Hvad har jeg svært ved? Hvad skal jeg gøre anderledes for at blive en bedre leder? Hvorfor gør jeg, som jeg gør?

Når en leder indimellem kommer til at gøre eller sige noget uhensigtsmæssigt, bliver det ofte slået hen med et ”Det er bare sådan, jeg er”. Underforstået, at det kan der ikke ændres ved. Men sagen er, at du godt kan ændre adfærd, hvis du vil.

Baseret på vores erfaringer er der en række spørgsmål, som såvel nye som erfarne ledere bør spørge sig selv:

  • Har du gjort det klart for dine medarbejdere, hvad du forventer af dem? Og er du sikker på, at de har forstået det?
  • Efterspørger du input fra andre? Og tager du det til dig, når de siger deres mening?
  • Erkender du åbent, når du har taget fejl, og tør du ændre en dårlig beslutning? Eller holder du fast for ikke at tabe ansigt?
  • Er du tilbøjelig til at tale for meget? Eller for lidt?
  • Giver du dine medarbejdere systematisk feedback? Både når de gør det godt, og når der er noget, der skal være anderledes?
  • Er du opsat på at undgå konflikter? Også selv om det er skidt for resultaterne?

Bemærk, at det hverken handler om særlig teknik eller dyb ledelsesmæssig indsigt. Det handler alt sammen om grundlæggende personlige kompetencer.

De uundgåelige følelser

Vores følelser er en ofte ignoreret kilde til frustration, når vi presses på de personlige kompetencer. Nogle har den opfattelse, at det, der foregår i arbejdslivet, altid er rationelt, mens følelser er noget, der primært hører til i privatlivet. Men vores følelser er med os hver dag, hele tiden, og de spiller en stor rolle for vores adfærd og for vores relationer til andre mennesker.

Det er derfor en misforståelse, hvis du tror, at følelserne kan holdes ude af arbejdslivet. Eller at følelserne kan holdes så meget i ave, at de ikke forstyrrer. Det vil være det samme som at sige, at vi ikke skal trække vejret, når vi er på arbejde.

Utilstrækkelige kompetencer til at forstå og håndtere følelser er årsag til mange problemer og er ofte en hindring for at få dem løst.

Som leder er du yderligere udfordret af, at du ikke blot skal håndtere dine egne følelser, men i høj grad også dine medarbejderes. Mange af organisationens ressourcer kan gå op i konflikter eller handlingslammelse, hvis lederne ikke har fokus på, at der altid er følelser på spil, når det handler om mennesker.

Når du kan forstå og håndtere følelser på en god måde, får du som leder et større klaviatur at spille på. Du kan lettere skabe tillidsfulde relationer, fordi du bedre kan opfatte, forstå og sætte dig ind i andres følelser. Du kan lettere kommunikere klart og afbalanceret. Og du kan lettere indgå i en ægte og åbenhjertig dialog. Du får en større autenticitet og får lettere ved at opnå følgeskab og resultater.

Den vigtige feedback

En situation, hvor følelserne let kommer i klemme, er, når der skal gives feedback.

Mange ledere har svært ved at give kritisk feedback, fordi det opleves konfliktfyldt. Lederens ubehag ved og frygt for medarbejderens følelsesmæssige reaktion gør det svært.

Den kompetente leder

I mange tilfælde bliver den kritiske feedback derfor slet ikke videregivet. Eller bliver det først, når lederen langt om længe indser, at samtalen er nødvendig, og tager sig sammen. Ofte vil lederen have opbygget en stor irritation, som i sig selv gør det svært at gennemføre samtalen på en afbalanceret og konstruktiv facon.

Ophobet irritation eller vrede kan let forplumre det egentlige budskab, og måske af den grund ender feedback ofte med at gøre mere skade end gavn. Lederens bekymring for at give kritisk feedback bliver dermed en selvopfyldende profeti.

Feedback fra andre er den vigtigste kilde til udvikling på det personlige plan. Når du er leder, er det derfor helt afgørende at være god til at modtage og give konstruktiv feedback.

Og du skal ikke alene være god til at tage imod den feedback, du får, du skal aktivt efterspørge den. Du kan roligt regne med, at du kun får feedback fra dine medarbejdere, hvis du meget tydeligt efterspørger det og lytter til, hvad de siger.

Vi kender mange ledere, som slet ikke er klar over, at deres adfærd er uhensigtsmæssig. Fordi de aldrig har spurgt, og fordi ingen har turdet sige det til dem.

Ja, gu er det angstprovokerende

Meget ledelseslitteratur handler om, hvordan du som leder kan håndtere forskellige udfordringer. Men den største udfordring er ofte, at det er svært at se de reelle problemer i øjnene og tale åbent og ærligt om at få dem løst – især når tingene bliver personlige eller konfliktfyldte.

Det er på sin vis banalt, men i praksis er den dialog noget af det allersværeste. Fordi det er svært at indse, at du selv skal gøre noget andet, end du plejer. Og fordi det for de fleste af os er svært at ændre på de adfærdsmønstre, som vi har indarbejdet gennem mange år.

De fleste ledere vil gerne udvikle sig – blive bedre til at lytte og gennemføre en vanskelig samtale, blive bedre til at sige til eller fra, eller hvad der nu er brug for. Men de fleste har svært ved at ændre adfærd i praksis. Den vigtigste barriere er, at det er vanskeligt at indse, at det, du plejer at gøre, ikke er godt nok.

Den næste hurdle er, at du skal turde gøre noget andet, end du plejer, og det vil ofte give anledning til usikkerhed og nervøsitet eller måske regulær angst. Fordi du ikke kan vide, om det lykkes for dig. Derfor kræver det mod at udvikle sig som leder.

Kun få ledere vil vedkende sig, at det er deres egen usikkerhed og angst for at fejle, som blokerer for, at de udvikler deres personlige kompetencer såsom at blive bedre til at lytte eller stille tydelige krav. Til gengæld vil de fleste ledere gerne bryste sig af at være modige. Men hvis du tænker over det, er der ikke noget at gå modigt til, hvis der ikke er noget at være bange for. Det er handling på trods af frygt, der viser mod.

Du er altid ‘work in progress’

Det er vores erfaring, at de fleste oplever, at det er berigende at arbejde med at udvikle sig på det personlige plan. Men det er også hårdt og mentalt krævende, fordi du hele tiden skal konfrontere sig selv med det, du kan gøre anderledes og bedre. Og du bliver aldrig færdig. Du kan altid vokse og lære og blive bedre. 

Uanset om du leder et lille team eller en stor virksomhed, har du fået en autoritet, der giver dig magt til at bestemme over andre. Det har stor betydning, hvad du gør og siger, når du er leder. Og hvordan du gør og siger det. Både for de mennesker, du arbejder sammen med, og for resultaterne.

Alt begynder og slutter med lederen selv: Lederen har ansvaret for, at medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, at de er motiverede for at gøre deres bedste hver for sig og i fællesskab, og at de løbende udvikler sig.

Og som leder har du ansvaret for at udvikle dine egne kompetencer, så du gør det, der er mest hensigtsmæssigt, og ikke bare det nemmeste eller det, du plejer. Der er meget at vinde, men det kommer ikke af sig selv. Pilen peger på dig.

 

Agnete Gersing er direktør for Herlev og Gentofte Hospital. Hun har tidligere været departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet samt direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kirsten Hvid-Hansen er executive coach og partner i konsulentvirksomheden X+CO. Hun har arbejdet med udvikling af ledere i 16 år og har tidligere arbejdet i mediebranchen, blandt andet som marketingchef hos B.T.

Forrige artikel Formand Frederiksen står formidabelt stærkt Formand Frederiksen står formidabelt stærkt Næste artikel Under radaren Under radaren
B&O gør elektronik langtidsholdbart

B&O gør elektronik langtidsholdbart

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.  

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

GRØN OMSTILLING Vi er endnu langt fra at realisere de omfattende adfærdsændringer, som er en forudsætning for opfyldelsen af Parisaftalen. “CO2-afgift og mærkeordninger er de vigtigste virkemidler for at lykkes,” siger Bente Halkier, adfærdsforsker og medlem af Klimarådet.