Løhdes kampagne mod regler og proceskrav ligner en fuser

Med sin Sammenhængsreform vil regeringen reducere den tid, som medarbejderne bruger på proceskrav og registreringer. Erfaringer fra tidligere kampagner er ikke gode. Trods kampagnerne er regelmængden steget. ”Der findes ikke noget quick fix,” siger Ninna Thomsen, sundhedsborgmester i Københavns Kommune.

Regeringen vil af med unødigt bøvl og overflødige regler, men kan ende med at gentage tidligere regeringers fiaskoer med regelsanering i den offentlige sektor.

Under overskriften ’Mere tid til kerneopgaven’, der er en del af VLAK-regeringens netop offentliggjorte Sammenhængsreform, er det innovationsminister Sophie Løhdes (V) erklærede mål at gøre op med regelstyringen i den offentlige forvaltning. Kampagnen skal bl.a. luge ud i overflødige regler og dokumentationskrav. Men hvis ikke man samtidig udvikler mekanismer, der kan fastholde resultaterne, efter at kampagnen er overstået, så ligner det endnu en afbureaukratiseringsfuser. Se tekstboks under artiklen.

”Selv om der har været kampagner mange gange, kan vi jo se, at regelmængden bare er steget og steget. Vi ved selvfølgelig ikke, om mængden var steget endnu mere, hvis ikke der havde været de forskellige kampagner, men hvis målet er at reducere antallet af regler, er det ikke nok at gennemføre kampagner og med mellemrum afskaffe nogle regler – der skal mere til,” siger Mads Leth Jakobsen, lektor i forvaltning ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og bl.a. medforfatter til bogen ’Regelstaten’.

Login