Når ledere skubber kompleksiteten nedad

LEDELSE Et fremadstormende ledelsesmantra lyder, at vi skal lære at håndtere og endda trives med kompleksitet. Spørgsmålet er, om ledelsen i praksis påtager sig ansvar for opgaven, eller om kompleksiteten blot læsses over på medarbejderne.

Af Klaus Majgaard
Rådgiver i offentlig ledelse og styring

Ledere og medarbejdere skal ofte navigere i komplekse landskaber, hvor forventningerne er mange, modstridende og skiftende. Her er brug for medarbejdere, der kan tænke selv og udøve sund dømmekraft.

Hvis de hele tiden beder om afklaringer fra toppen, ender det med fyldte leder-indbakker og handlingslammelse. Det er grunden til, at direktøren for Innovation Lab, Mads Thimmer, har opfordret os til at opgive de ledelsesmæssige forsøg på at reducere kompleksitet. I stedet skal vi gøre kompleksiteten til vores ven.

Der er al mulig grund til at gøre op med det idealiserede billede af chefen, der kan gøre verden enkel for sine medarbejdere. Her har Thimmer helt ret. 

Men jeg ser også eksempler på chefer, som har gjort det til en dyd at skubbe kompleksitet nedad i organisationen. På den ene side kan de indtage den attraktive position at være dem, der har blik for den komplekse verden og tillid til organisationens innovative potentialer. På den anden side kan de bruge appellerne om innovation og tillid til at presse medarbejdere til at overtage ansvaret for dilemmaer.

I bogen ’Legende magt’ skriver professor Niels Åkerstrøm Andersen ligefrem, at magt i dag består i, at den magtoverlegne læsser kompleksitet over på den magtunderlegne (s. 167-168).

Thimmers anbefalinger kræver en særdeles moden kultur i kommunikationen mellem chefer og ansatte. At dele ansvaret for kompleksitet er ikke enkelt. Det indebærer en prekær forhandling af betingelserne for at håndtere dilemmaer og udøve dømmekraft. Det skal jeg prøve at illustrere med en case-fortælling. 

Innovationsrammen – del 1

Inger vidste godt, at det ikke var en nem opgave, hun ville stille afdelingslederne. Budgetterne var blevet beskåret, og samtidig blev kundernes krav ved med at vokse og blive mere differentierede. Det kunne virke som et uløseligt problem. Det var hun helt åben om på mødet med lederne. Men blev de ved med at se det sådan, kunne det kun gå én vej.  

Nu havde de fået et nyt krav om effektivisering. Der skulle findes 5 millioner kroner. De måtte tænke ud af boksen. Hun vidste, at de kreative løsninger fandtes derude – blandt medarbejderne. De kendte kunderne og arbejdsprocesserne, og deres viden ville være afgørende for den transformation, de stod over for. Medarbejderne skulle frisættes til at gentænke kerneopgaven. Hun ville simpelthen ikke se et nyt katalog med traditionelle spareforslag og serviceforringelser. De 5 millioner var en innovations-ramme, ikke en spareramme. De skulle lege fremtidens organisation frem – ligesom dengang de havde været på camp.

Flere af afdelingslederne mumlede deres tilslutning, og Inger var klar med en plan. Hun bad dem nedsætte grupper af medarbejdere, som skulle have frie hænder til at foreslå omlægning af arbejdsgange og organisering. Der skulle ikke være hellige køer. Der skulle kunne eksperimenteres. Lederne var helt stille, da hun gav dem en deadline.

Dilemmaspillet

Når kompleksitet og dilemmaer presses nedad i organisationer, følger det ofte denne opskrift:

For det første italesættes et dilemma. Det sker typisk med et dobbeltbudskab – for eksempel ”vi skal spare OG udvikle kvaliteten”. Det modsætningsfulde i at leve op til begge budskaber indrømmes. Men det opstilles som en heroisk udfordring at overskride modsætningen. 

Dernæst appelleres der til andre om at tage den heroiske udfordring på sig. Typisk sker det ved, at der udtrykkes stor anerkendelse og tillid til den anden og dennes kreative evner.

Endelig gøres det ret vanskeligt for den anden at takke nej til udfordringen. Det ville være ensbetydende med at benægte, at man er kreativ og værdig til tillid. Hvem vil gerne fremstå som funktionæragtig og bagstræberisk? På det bogstavelige plan er kommunikationen anerkendende og positiv. Men ingen skal være blind for, at den foregår i en kontekst af hierarki og kontrol. Det er ikke gratis at sige nej.

Hvis du pludselig finder dig i en situation, hvor du står med et dilemma og ingen at sende det videre til, ved du én ting med sikkerhed: Du har tabt en runde af dilemmaspillet. 

Logikken i dilemmaspillet er dobbeltbundet kommunikation. Du skal tale anerkendende og tillidsfuldt. Men du skal gøre det i en kontekst og atmosfære af kontrol og trusler. Og du skal afskære den, du taler til, fra at kunne stikke af fra dilemmaet. I sin beskrivelse af dobbeltbundet kommunikation viste Gregory Bateson, hvordan den kan føre til skizofrene sammenbrud hos børn og unge, som kontinuerligt bliver udsat for sådanne dobbeltbudskaber. Sproget bryder sammen. De ord, der skulle udtrykke anerkendelse og tillid, bliver pludselig bærere af truende og aggressivt indhold.

Sådanne meningssammenbrud kan også ske, når dilemmaer sejler nedad i hierarkiet båret på en brise af tillid og opfordringer til kreativitet. Vi kan miste det sprog, vi havde for anerkendelse og kreative samspil. Det kan virke prædikende og manipulerende. Chefen kan give den som progressiv, mens jeg må vride armen om på min hverdag for at få enderne til at mødes. Og jeg kan end ikke kritisere chefen, da mine kvaler tilsyneladende er produkter af min egen kreativitet og samskabelse – eller mangel på samme. 

Innovationsrammen – del 2

Afdelingslederne var samlet til den afgørende innovationsworkshop. Arbejdsgrupperne havde afrapporteret, og Inger var mildt sagt ikke tilfreds. Der var ganske vist kommet en del forslag, men de var ret overordnede og upræcise. De beregnede business cases kunne ikke helt bruges til noget. Og afdelingslederne virkede slet ikke ansvarstagende. Flere beklagede medarbejdernes konservatisme og forandringsresistente professionskultur. En enkelt foreslog endda, at de bare fordelte sparekravet på 5 millioner kroner imellem afdelingerne. Så skulle de nok selv drible med det, sagde han. Kors, havde hun de rigtige ledere? Men det skulle være løgn. Hun var blevet ringet op af et konsulenthus, som sagde, de havde en stærkt underbygget innovationsmetodologi.

Hvordan snor man sig i et dilemmaspil? Da det ikke er muligt at afslå opfordringen til kreativitet, kan man i stedet hykle kreativitet. Man kan hvirvle en sværm af abstrakte og til tider vilde idéer op, som det imidlertid kan være ret svært at konkretisere. Hvis chefen kan kommunikere dobbeltbundet, kan ledere og medarbejdere også gøre det.

Huskeregler for ledelse og kompleksitet

Intet af det, jeg skriver her, må læses som en afvisning af, at chefer og medarbejdere må håndtere organisationens komplekse arbejdsvilkår sammen. Vi er fuldt og helt afhængige af, at medarbejdere kan fortolke og nytænke opgaver – og nogle gange gøre det modsatte af, hvad chefen siger. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan chef og medarbejdere deler kompleksiteten.

Jeg skal her give nogle bud: 

  • Pas på med at idealisere kompleksitet. Nogle ledere kan få alle konfliktfyldte og foranderlige situationer til at lyde som herlige anledninger til nytænkning og innovation, som vil overskride og transformere de tilsyneladende dilemmaer. Lad mig understrege: Nogle dilemmaer er bare onde. Af og til kan vi finde radikalt nye løsninger. Andre gange må vi leve med dødssyge og besværlige afvejninger og kompromiser. Hvis vi bliver høje på kompleksiteten, forsømmer vi en oprigtig og nøgtern dialog om vilkårene.
  • Tag ansvar for vilkårene. Når andre skal autoriseres til at løse komplekse opgaver, er det chefens ansvar, at der er en fælles, klar forståelse af vilkårene for at håndtere dem. Vilkårene kan være viden og færdigheder, kollegiale sparrings- og samarbejdsrelationer og endelig gennemskuelige beslutningsrum med spilleregler for, hvad medarbejderne selv forventes at gøre, og hvornår de bringer chefen på banen.
  • Kompleksiteten skal kunne presses opad. Der må sikres legitime kanaler for at genintroducere kompleksitet og dilemmaer for chefen. Når vi presser kompleksitet nedad, må vi også følge den til dørs – og ikke bare danse baglæns med en melding om, at folk må lære at elske kompleksiteten.

Chefen kan ikke gøre verden enkel for medarbejderne. Men chefen har et ansvar for at gøre verden mere beboelig. Det vil sige vise nøgternhed, tilbyde gennemskuelige betingelser og brugbare redskaber for at håndtere kompleksiteten – og ikke mindst læne sig selv frem, når svære dilemmaer skal håndteres.

 

Relateret litteratur

Andersen, Niels Åkerstrøm (2008): Legende magt, København: Hans Reitzels Forlag.

Bateson, Gregory (2000): Steps to an ecology of mind, Chicago: Chicago University Press.Klaus Majgaard@KlausMaj

Selvstændig ledelsesrådgiver og ekstern lektor på CBS. Ph.d. i offentlig styring og ledelse samt forfatter til to bøger om emnet. Har mange års erfaring som chef i stat og kommuner. Skriver om kompleksitet og modsigelser i ledelse.

LÆS MERE
Forrige artikel Impact investor: Verdens fattige har brug for tålmodige penge Impact investor: Verdens fattige har brug for tålmodige penge Næste artikel Grøn energi vinder frem i USA Grøn energi vinder frem i USA
Hvor fri er en fri kommune?

Hvor fri er en fri kommune?

POLITIK OG VELFÆRD Velfærdsaftaler er det nye sort i den politiske værktøjskasse, som skal frisætte offentligt ansattes faglighed og øge kvaliteten af offentlig kernevelfærd. Alle jubler over hensigten. Men hvor fri bliver en fri kommune egentlig?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

Hvordan skal vi forstå Viktor Orbán og hans ligesindede?

POLITIK OG VELFÆRD Polen og Ungarn er EU’s problembørn: De respekterer ikke basale demokratiske rettigheder, og knægter den frie presse og domstolene. Senest har de to lande nedlagt veto mod det samlede EU-budget og coronahjælpepakken. Men hvordan ser konflikten ud set fra Orbáns Ungarn? Er der noget, vi har misforstået i Vesten? 

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

Deep tech er fremtidens sammensmeltning af teknologier

DIGITAL OMSTILLING Der kommer en tid, hvor digitalisering ikke længere driver den teknologiske udvikling. Fremtidens løsninger vil være digitale – men samtidig en blanding af mange nye avancerede teknologier og videnskaber. Og måden, de udvikles på, vil inddrage langt flere og mere forskelligartede aktører.

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

Missioner er ledelsesbrændstof til tiden

LEDELSE Missioner kan hjælpe ledere og medarbejdere med at navigere efter langsigtede mål og udvikle forretningen i en tid, hvor sigtbarheden for mange organisationer er stærkt reduceret, skriver Christian Bason.

Søren Henriksen anbefaler

Søren Henriksen anbefaler

KULTURANBEFALING KMD's Søren Henriksen giver et indblik i tech-entusiastens kulturforbrug. Og så er han fascineret af renæssancemenneskets dyder.

Det er hele systemet, den er gal med

Det er hele systemet, den er gal med

POLITIK OG VELFÆRD Når man skal løse samfundets mest genstridige problemer, kan det hjælpe at træde et skridt tilbage og forsøge at forstå hele det system, som problemet er opstået i. Men hvordan forandrer man et helt system? Det skal et stort nyt projekt fra Rockwoolfonden undersøge.

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

Sociale detektiver finder udsatte kvinders motivation

POLITIK OG VELFÆRD Radikalt nybrud i tilgangen til kvinder, der får fjernet deres barn ved fødslen, reducerer antallet af tvangsfjernelser. ”Alt for ofte definerer vi kvinderne gennem deres problemer og ser dem ikke som borgere eller individer,” siger Sophie Humphrey, kvinden bag den britiske succeshistorie.

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

På Næstved Rådhus gentænker direktøren hele systemet

POLITIK OG VELFÆRD Over hele landet bakser kommuner med sociale udfordringer, som kører i ring. I Næstved gør kommunaldirektør Rie Perry klar til at tune hele sin organisation for at bryde det frustrerende mønster. I samarbejde med medarbejdere vil hun udvikle en praksis, der sætter borgeren og ikke borgerens problem i centrum.

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

Fonde vil ikke længere finansiere et defekt system

POLITIK OG VELFÆRD Trods mange års fokus er det svært at rykke udsatte borgere. Organisationer og flere fonde vil derfor ikke blot finansiere sociale projekter – de vil også rette op på de fejl i systemet, der er med til at fastholde borgere i udsatte positioner.

Drejebog for en grøn fremtid

Drejebog for en grøn fremtid

GRØN OMSTILLING Danmark har alle forudsætninger for at blive rollemodel for bæredygtig omstilling. Men der mangler en fælles fortælling, der kan binde de mange gode aktiviteter og strategier sammen. Et nyt ambitiøst projekt, ledet af tænketanken Sustainia, skal skabe et samlingspunkt, som viser verden, at klimakrisen er en mulighed for udvikling.

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Tema: Demokrati og borgerrettigheder under corona

Når de gule bjælker blinker og røgen står ud af nyhedsredaktørernes tastaturer, er der ekstra grund til at stoppe op og spørge, hvad det egentlig er for dagsordner, der er i spil neden under alle mellemregningerne.

I disse uger kan det næsten ikke blive større: Tilliden til samfundets institutioner. Respekt for demokratiet. Og vores samfunds resiliens og danskernes evne til at komme styrket og samlet gennem en krise.

Vi har samlet en stribe artikler og debatindlæg fra Mandag Morgen, der gør dig klogere på netop de store spørgsmål.

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

Farvel, Trump – nu er EU's demokrati på spil

EU Kampen om demokratiet i EU går under radaren for de fleste, men der er afgørende ting på spil. I længden kan EU ikke acceptere at finansiere korruption og falske nyheder i Ungarn og Polen.

Hun skal skabe tillid

Hun skal skabe tillid

LEDELSE Nu var der endelig ved at være skabt ro på bassinkanten. Men så blussede balladen op igen. Derfor skal Merete Riisager få genskabt tilliden hurtigst muligt.

Regeringen spiller en grøn defensiv

Regeringen spiller en grøn defensiv

GRØN OMSTILLING Udspillet til en grøn skattereform viser med stadig større tydelighed en regering, der i klimapolitikken lytter mere til traditionalisterne i fagbevægelsen end til erhvervslivets grønne frontløbere. Måske kommer der slet ikke noget udspil til CO2-afgift i denne regeringsperiode. 

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU's ombudsmand: Kommissionen har ikke styr på interessekonflikter hos sine rådgivere

EU bør sikre sig langt bedre mod interessekonflikter, skriver EU’s ombudsmand i en afgørelse på en klage over valget af Blackrock som rådgiver om bæredygtig finans. Verdens største kapitalforvalter har indlysende egne interesser på spil i det område, som den nu skal rådgive kommissionen om. Men Kommissionens retningslinjer forhindrer i dag ikke, at Blackrock kan gå direkte fra lobbyist til rådgiver.  

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

Pandemi-udbrændthed og hvad du kan gøre ved det

LEDELSE Ledere prøver at støtte deres medarbejdere med alt fra overraskende fridage til 30 timers-uger under pandemien. Nogle gange handler det bare om at spørge ”Hvordan har du det, helt oprigtigt?”

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

Veganerpartiet ønsker et opgør med den menneskelige kødæder

GRØN OMSTILLING Hvis det nyligt opstillingsberettigede Veganerpartiet kommer til magten i morgen, bliver Danmark over 200 millioner individer fattigere. Partiets mærkesag er at lukke det konventionelle dyrelandbrug, servere bønnepostej for leverpostejsdanskerne og sætte naturen og dyrene i centrum – på lige fod med mennesket. For nogle et skrækscenarie. For Veganerpartiets forperson Lisel Vad Olsson det eneste scenarie for et medfølende og grønt land, som kan tage kampen op med klimakrise og døende økosystemer.

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

Verdens rige lande hamstrer coronavacciner

POLITIK OG VELFÆRD Allerede før den første coronavaccine har ramt markedet, er kampen om doserne i fuld gang. Et studie fra Duke University viser, at USA og EU har sat sig hårdt på den forventede produktion, skarpt efterfulgt af Indien, hvilket kan betyde færre og senere vacciner til milliarder af mennesker i andre og mindre velstående lande.

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

Grøn omstilling vil styrke EU på verdensscenen

GRØN OMSTILLING Vedvarende energi er ikke kun godt for klodens klima. Det er også en nødvendig vej for Europa til regulær selvstændighed i forhold til USA og Rusland. Der kan også være sikkerhedsmæssige risici ved en udvikling, der svækker oliestater som Rusland og Saudi-Arabien og efterlader afrikanske lande med fossil energi. 

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

USA har stoppet russisk-europæisk energiprojekt til 75 milliarder

GRØN OMSTILLING Amerikanske politikere har truet europæiske virksomheder til at stoppe byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2. Sagen er et voldsomt geopolitisk sammenstød mellem USA på det ene side og Tyskland, Rusland og EU på den anden side om Europas energiforsyning.

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

Nye energikilder forskyder verdens magtbalancer

GRØN OMSTILLING USA er blevet selvforsynende med olie. Dét faktum kombineret med den accelererede grønne omstilling betyder, at de gamle oliegiganter som Rusland og Saudi-Arabien mister indflydelse, mens Kina og andre lande, der satser på rene energiteknologier, styrkes.

Koks i regeringens maskinrum

Koks i regeringens maskinrum

LEDELSE Minksagen kommer ikke alene til at trække dybe politiske spor. Det må også blive en anledning til et kritisk eftersyn af ministeriernes topledelser. Det er ikke kun et Fødevareministerium og en fødevareminister, der har et problem.

Velkommen til skandaleministeriet

Velkommen til skandaleministeriet

LEDELSE Rasmus Prehn overtager et ministerium, hvor den tidligere departementscchef har beklaget fejl i ministerbetjeningen. Det er ikke første gang, Fødevareministeriets sagsbehandling halter efter almindelige forvaltningsretlige standarder. Rasmus Prehn skal sørge for, at det bliver den sidste gang.

Kent Damsgaard anbefaler

Kent Damsgaard anbefaler

KULTURANBEFALING Corona kan heldigvis ikke aflyse efterårets flotte farver. Ny administrerende direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, mærker årstiden og anbefaler filmklassiker, der i den grad tåler et gensyn – også sammen med teenagebørnene.

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

Macron-doktrinen: Europa skal samle koalitioner af villige

POLITIK OG VELFÆRD Frankrigs præsident og Tysklands kansler vil øge EU’s autonomi over for USA og Kina. EU skal stille sig i spidsen for globale koalitioner om sundhed, terror, menneskerettigheder, sådan som man har gjort det på klimaområdet.

Den næste industrielle revolution er biologisk

Den næste industrielle revolution er biologisk

DIGITAL OMSTILLING Industrialiseringen bygger på ingeniørkunst. De teknologier, vi har brugt til fremstilling, har været præget af mekanik og kemi – og drevet af fossile brændsler. Men fremtidens industriproduktion kan for en stor dels vedkommende blive baseret på et helt andet teknologisk paradigme; på biologi.

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

Innovation Centre Denmark: Indien vil være førende på vacciner

KOMMENTAR Indien har været hårdt ramt af pandemien, men indsatsen for at bekæmpe covid-19 har også udviklet det indiske sundhedssystem, forskningssystem og den medicinske industri med ekspresfart, skriver det danske innovationscenter i Indien.

Hyldest til forstyrrelsen

Hyldest til forstyrrelsen

LEDELSE Prisen for hjemmearbejdets uforstyrrede fokus er mindre innovation og færre løbende småjusteringer af mål, strategier og processer. Coronakrisen har understreget, at en vigtig ledelsesopgave er blot at være til stede og “åben for forstyrrelse”, skriver Mads Thimmer.

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

Eksperter: Økonomisk genopretning uden grøn slagkraft

GRØN OMSTILLING Regeringens økonomiske genstart af Danmark har indtil videre ikke formået at gribe en række grønne muligheder. Sådan lyder kritikken fra en lang række eksperter og DI, som opfordrer regeringen til at udnytte hjælpepakkernes grønne potentialer.

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

Nina Smith: Kom med alle jeres gode idéer

POLITIK OG VELFÆRD Som ny kommissionsformand får økonomiprofessor Nina Smith et stort ansvar for at forme fremtidens Danmark med en ny generation af reformer, så flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. I et interview med Mandag Morgen løfter hun sløret for, hvordan hun vil forberede reformerne. Det danske uddannelseslandskab kan stå over for store forandringer.

Fra dimittend til direktør

Fra dimittend til direktør

POLITIK OG VELFÆRD Den tårnhøje ledighed blandt dimittender får universitet, jobcenter og erhvervskontorer til at samarbejde om at finde job til de unge. Nu skal dimittenderne også selv tænke på jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder – eller starte deres egen virksomhed.

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

Der er brug for en vejviser i junglen af efteruddannelser

POLITIK OG VELFÆRD Man kan få fuld løn under et kursus, men mulighederne bliver ikke brugt. Ekspert efterlyser en personlig uddannelseskonto og et farvel til et uoverskueligt system af efteruddannelser. Jysk kommune bryder fødekæde fra fravær i folkeskolen til et liv med ufaglærte job.

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

Frivillige hjælper udsatte unge ud på karrieresporet

POLITIK OG VELFÆRD Over 600 drenge fra udsatte boligområder har etableret knap 70 mikrovirksomheder i samarbejde med erhvervsfolk og andre frivillige i løbet af ti år. Skoledirektør opfordrer til at skrue ned for skoler og i stedet flytte undervisning ud, hvor borgerne er, for at få flere til at tage en uddannelse. Halvdelen af hans 3.000 kursister bliver undervist andre steder end på skolen. Men incitamenterne halter.

Netværk erstatter isolation

Netværk erstatter isolation

POLITIK OG VELFÆRD Mange års en-til-en-møder mellem jobcentre og kvinder med en ikkevestlig baggrund har ikke fået kvinderne i job eller uddannelse. Nu samler jobcentret i Svendborg kvinder i ti-personersgrupper, hvor de kan støtte hinanden. De har fejret den første mønsterbryder, der har fået et arbejde.

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

Regeringens nye nødvendighedens politik giver bagslag

POLITIK OG VELFÆRD Minksagen har givet en gedigen forskrækkelse til en regering, der har været fristet til at lede enerådigt. Når presset øges på borgerens rettigheder, skal den demokratiske legitimitet styrkes. Den balance er tippet for regeringen, mener eksperter.