Gør kompleksiteten til din ven

LEDELSE Forsøg på at reducere kompleksitet ender som regel med tunnelsyn, beslutningsdovne omgivelser og fyldte leder-indbakker. Vi skal lære ikke blot at navigere i kaos, men ligefrem at nyde den livgivende uforudsigelighed. Det starter på ledelsesgangen, skriver Mads Thimmer.

Af Mads Thimmer
Adm. direktør og medstifter af Innovation Lab

Først skulle vi være lean, så var det agil, nu er det resilient. Snart kommer der noget nyt. Fristelsen til at finde “nemme” svar på tidens udfordringer er stor, og ingen ønsker at stå tilbage med et forældet syn på ledelse.

Men virkeligheden – og menneskene i den – er ekstremt nuanceret og mangfoldig, og ingen teori vil nogensinde helt slå til som forklaringsmodel for praksis. Så hvad kan man gøre. 

Der er heldigvis inspiration at hente. Se bare ud ad vinduet. Vi ser igen og igen, at det naturlige vinder over det kultiverede i verden udenfor.

Herhjemme udsætter vi bævere, som pludselig laver rav i den, vælter træer og bygger dæmninger, uden at der har været en landskabsarkitekt inde over. Det skaber helt nye habitater for fisk og dermed for fugle som isfuglen i de opståede bassiner, og på land vrimler det frem med insekter og ny fauna fra bævernes fældede træer.

Biologer er vildt forundrede over, at der med det kaos, som bæverne bringer med sig, kommer så meget biodiversitet, frugtbarhed, nye arter og ægte natur – meget mere, end selv de mest ambitiøst planlagte og udførte landskabstekniske omlægninger medfører. Og ifølge biologerne uden negative sideeffekter.

Med kompleksiteten som medspiller

Hvad nu, hvis det samme var tilfældet indenfor? Hvis vi havde modet til i højere grad at klæde vores ansatte på til at navigere i det naturlige kaos i stedet for at forsøge at beherske det og undgå det?

Hvis vi kan håndtere og ligefrem suge energi fra kompleksiteten i stedet for at reducere den med regler, forklaringer og beslutningsveje, vil belastningen af lederne som beslutningsorgan, forklaringsmedie og flaskehals blive mindre.

Medarbejdere vil i højere grad selv kunne håndtere de slag, som virkeligheden slår med halen. Ja, nogle gange i corona-størrelsen. Ledere vil kunne bruge den tid, de før skulle bruge på at besvare indlysende spørgsmål og træffe indlysende beslutninger på andres vegne, på at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte, og facilitere det og skabe samarbejdsrelationer ud af huset til alles gavn og glæde.

Vi efterlyser selvledende medarbejdere – men vi får dem aldrig, hvis vi bliver ved med at træffe beslutninger for dem og opstille fortolkede billeder på verden for at reducere kompleksiteten til noget, “de bedre kan forholde sig til”.

Coronakrisen har vist, at vi godt kan

Corona-perioden har været en gylden anledning til at kaste os alle ud i højere grader af kompleksitet. Og hov, det viste sig sørme, at alle gemte en it-medarbejder i ærmet og selv kunne finde ud af, hvordan de skulle opsætte og deltage i videomøder, arbejde på tværs af geografi i samme dokumenter eller kommunikere uden for mailbakken.

Lige indtil ledelsen kom med retningslinjer, forklaringer og processer, og gav alle anledning til at stille spørgsmål og udbede sig forklaringer.

Folk kan jo godt. Grænsevagter kunne godt gennemskue, hvad et “anerkendelsesværdigt formål” var. Og de fleste vil sige, at det gik overraskende godt for alle medarbejdere med at finde egne veje i den nye kompleks-kaotiske corona-virkelighed.

Vi har set utallige eksempler på mindre hierarkisk ledelse i virksomheder, der hylder forskellige modeller for at udbrede ansvaret og adgangen til den komplekse virkelighed. Devoteam herhjemme, Crisp i Sverige, FAVI i Frankring, Haier i Kina. Metoderne er mange: Holacracy, agil organisation, TEAL, Servant Leadership etc.

Men alle disse forsøg lever og dør med ledernes evne til selv at omfavne den stigende kompleksitet – og mange fejler, når de falder for én bestemt metode eller tilgang. 4-dages arbejdsuge eller selvledende teams er måske ikke kodeordet for alle.

I sidste ende kan anvendelsen af ledelsesmodeller underminere projektet med at udbrede ansvaret. Hvis du tvinger medarbejderne til at forholde sig til en metode i stedet for at forholde sig til virkeligheden i al dens elskelige mangfoldighed, så mindsker du også ansvarsfølelsen. 

Komplekse ledetråde

At arbejde med kompleksitet som vilkår kræver øvelse. Ingen vej er lige, intet gælder alle, og ingen konklusioner er blivende. Men man kan arbejde med nogle grundlæggende greb først hos sig selv som leder og siden med sine kolleger og medarbejdere. 

Engang hed et ledelsesmantra KISS – Keep It Simple, Stupid. Men i virkeligheden blev det til Keep Them Stupid, fordi trangen til at forenkle og simplificere skabte et evigt behov for altid at have nogen, en leder, til at lægge KISS-filteret over virkeligheden og gøre den nem og enkel. Her er lidt alternativer til KISS: 

  • Principper frem for processer. Centralt for at kunne navigere i kompleksitet er en vægtning af værdier, gjort handlingsanvisende i nogle principper. Principperne ligger i baghovedet og giver den klarhed, der hjælper til forståelser og beslutninger uanset situation. Så hvad er dine principper, og har du meldt dem klart ud?
  • Send spørgsmål tilbage, ikke svar. Den mest oplagte måde at træne sin fortrolighed med kompleksitet er at finde egen vej. Naturligt griber man efter anvisninger – hvor man burde skabe overblik og tage sit eget bestik. Så når nogen spørger “Hvad gør vi?” så svar med et “Hvad synes du ville være bedst at gøre?” Det tager tid, men efterhånden falder tiøren, og du bliver cc på løsninger, ikke tituleret med åbne spørgsmål.
  • Gå efter diversitet. En kompleks verden skal ideelt afspejles i din tilsvarende komplekse organisation. Et bredt team kan ikke væltes af meget, hvorimod fem mænd/kvinder af samme støbning hyles ud af det samme eller har samme svaghed. Så ansæt så mangfoldigt som muligt, og sæt teams efter tværgående kompetencer og komplimenterende personligheder.
  • Kortlæg motivationer. Hvad driver dig? Hvad driver dine medmennesker? Det er i virkeligheden vigtigere at vide end at have en perfekt vandfaldsmodel over de kommende projekttrin. For hvis der sker ændringer, skal du vide, hvordan du selv – og folk omkring dig – reagerer i uforudsigelighed. Kender du en persons motivationsveje, kan du gøre det utrygge trygt. Også for dig selv.
  • Reaktionsevne over planlægning. Hvem har ikke haft en 2020-strategi? Stod der Corona i den? Nej, vel? Strategi kan være en narresut og være baseret på nogle forudsætninger om en simpel og forudsigelig virkelighed, der aldrig holder. Træn hellere evnen til konstant at reagere rigtigt på opståede situationer. Alle kender brandøvelser – men hvorfor holder du dem ikke for dig selv og din afdeling eller virksomhed, hvor I “leger” pandemi eller andre presbolde udefra og får det bedste ud af dem?
  • Pejlemærker erstatter strategi. Sæt et fikspunkt i horisont, og hold øje med det, hvis der kommer søgang. Sådan undgår du søsyge – og arbejder med uundgåelig slinger i virkelighedens vals. Glem de markerede stier, som en strategi elsker at stille op, og tag hele tiden bestik af omgivelserne: Hjælper det os mod målet? Er der noget nyt, som vi kan bruge til bedre at nå vores overordnede mål
  • Eksperimentér i stedet for at implementere. Etablér en legende og eksperimenterende tilgang. Prøv med mikrobudgetter og hverdagsinnovation at frisætte legetrangen til at omsætte det pludseligt opståede til langvarige gevinster i stedet for at uddele opgaver på den lange, implementerende ørkenvandring fra plan til praksis. Bryd med selv små vaner for at gøre dig mere fri og lade neuronbanerne elske omveje.
Forrige artikel Venstres politiske nybrud kræver mere end et kapitel i en bog Venstres politiske nybrud kræver mere end et kapitel i en bog Næste artikel Inflation i partier – deflation i antal medlemmer Inflation i partier – deflation i antal medlemmer
Fremtidsforskere kortlægger EU’s risikolandskab

Fremtidsforskere kortlægger EU’s risikolandskab

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har afsløret betydelige svagheder i EU som fælleskab og i de 27 medlemslande. Nu skal den kollektive resiliens styrkes på fire centrale områder, lyder det i en analyse fra EU-Kommissionen.

EU-Kommissionens strategichef: Det har vi lært om unionens styrker og svagheder

EU-Kommissionens strategichef: Det har vi lært om unionens styrker og svagheder

INTERVIEW Coronakrisen har vist, at EU er mere socialt bæredygtigt end USA, mener Maros Sefcovic, der er ansvarlig for EU’s politiske strategiarbejde. Men når det gælder alt fra råmaterialer over medicin til microchips, er Europa strategisk sårbart. Det skal der laves om på med europæiske industrikonsortier, fortæller han i dette interview.

Set, læst og hørt: Jesper Brix

Set, læst og hørt: Jesper Brix

Jesper Brix forbereder sit møde med indonesisk kultur gennem litteraturen og anbefaler en glimrende podcast, der spørger, hvor godt vi egentlig kender vores nærmeste.

Nyt job: Wilbek rykker op

Nyt job: Wilbek rykker op

Ulrik Wilbek skal som ny formand for KL’s socialudvalg tage fat der, hvor det gør ondt: Behovene stiger, og på det specialiserede socialområde løber udgifterne år efter år fra budgetterne.

ICDK: Californiens omstilling til elbiler kan inspirere Danmark

ICDK: Californiens omstilling til elbiler kan inspirere Danmark

KOMMENTAR Californien har fuld fart på den grønne omstilling af transportsektoren og har i dag over 700.000 elbiler på vejene. Politiske tiltag, udbygning af ladeinfrastrukturen og diverse apps, der hjælper billisterne på vej, er blot nogle af de værktøjer, som har fået californiske indbyggere til at vælge elbilen til, fortæller Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Pensionskasser klar med milliardinvesteringer i velfærd

Pensionskasser klar med milliardinvesteringer i velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Pensionskasser har i snart et årti investeret i miljø og klima. Nu afsætter flere og flere selskaber milliarder af kroner til sociale investeringer og byggeri af blandt andet friplejehjem. Vi skal både ”do business and do good”, siger Jon Johnsen, administrerende direktør for pensionskassen PKA.

Ekspert:  Pensionskasser lapper på velfærden

Ekspert: Pensionskasser lapper på velfærden

POLITIK OG VELFÆRD Pensionskasser betaler i stigende grad penge til danskere på førtidspension, dækker udgifter til fysioterapeuten og satser stort på forebyggelse. Selskaberne har en økonomisk interesse i at forebygge, vurderer professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Torben M. Andersen. 

Kunderne og medlemmer ejer størsteparten af pensionskasserne

Kunderne og medlemmer ejer størsteparten af pensionskasserne

POLITIK OG VELFÆRD I mange brancher ejer aktionærer flertallet af virksomhederne. Men i pensionsbranchen ejer kunderne oftest deres eget pensionsselskab. Det kan mærkes: Når kunderne bestemmer, bliver investeringerne mere grønne – og mere sociale 

Den private velfærd fylder mere og mere i Danmark

Den private velfærd fylder mere og mere i Danmark

POLITIK OG VELFÆRD 33.000 børn bliver i dag passet af private. Antallet af elever i fri- og privatskoler sætter rekord. Fagbevægelsen tilbyder deres medlemmer lønforsikringer. Grænsen for offentlig og privat velfærd er under hastig forandring i disse år.

Fik du læst? Det grønne skrotproblem

Fik du læst? Det grønne skrotproblem

GRØN OMSTILLING Omstillingen til grøn energi er en succeshistorie, men der er en bagside. Affaldet fra kæmpevindmøller, solceller og hundredtusinder af elbiler kommer til at hobe sig op. Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, tager grundigt fat i den problemstilling i dette MM Special.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Lovgivning som computerkode

Fik du læst? Lovgivning som computerkode

DIGITAL OMSTILLING I januar 2018 vedtog et samlet Folketing, at de danske myndigheder fremover er forpligtet til at lave såkaldt digitaliseringsklar lovgivning. Men kan vi gøre det, uden at forvaltningen af loven ændrer afgørende karakter? Det spørgsmål tager Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, fat om i dette MM Special.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Naturfolk er broen til fremtiden

Fik du læst? Naturfolk er broen til fremtiden

DIGITAL OMSTILLING Naturfolk lever primitivt, mens det moderne menneske har formået at opbygge et højt niveau af kompleksitet. Eller hvad? Måske kan oprindelige kulturer faktisk give os nogle svar på, hvordan vi skal gå fremtiden i møde. Det skriver Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, om i denne artikel.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Euroland 2030

Fik du læst? Euroland 2030

GRØN OMSTILLING EU-samarbejdet er i bevægelse, og retningen er klar: Finanspolitikken, udenrigs- og sikkerhedspolitikken, skattepolitikken og arbejdsmarkedspolitikken bliver i varierende grad mere fælles. Hvor bringer det EU hen i 2030? Det giver europaredaktør Claus Kragh og Simon Friis deres bud på i dette MM Special.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Power-to-x kan forandre Danmark

Fik du læst? Power-to-x kan forandre Danmark

GRØN OMSTILLING Danmark er ved at hejse de grønne sejl, men hvor bringer det os hen i 2030? Det giver Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, og europaredaktør Claus Kragh deres bud på i dette MM Special fra juni.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Stop digital selvfedme og kom ind i kampen

Stop digital selvfedme og kom ind i kampen

DIGITAL OMSTILLING Danmark er bagud med investeringer i de nye digitale teknologier som AI. Og langt bagud i forhold til det digitale kompetenceløft, vi har brug for. Momentum er nu.

Greenhushing – når virksomheder holder mund med grønne tiltag

Greenhushing – når virksomheder holder mund med grønne tiltag

GRØN OMSTILLING 'Greenwashing' og andre typer '-washing' er blevet CSR’s onde tvilling, og dommen over synderne er hård. Den hårde kritik gør, at nogle ligefrem vælger at holde lav profil med nye tiltag af frygt for anklager om hykleri, skriver Instituttet for Fremtidsforskning.

Maskinen fortæller, hvad der er sket – mennesker fortæller hvorfor

Maskinen fortæller, hvad der er sket – mennesker fortæller hvorfor

DIGITAL OMSTILLING I sidste uge modtog samtlige journalistforbundets 18.000 medlemmer en lille bog med den nøgterne titel ´Sådan forandrer automatisering medierne´. I bogen gennemgår Andreas Marckmann Andreassen, der er digital redaktør på fagbladet Journalisten, hvordan computere er i fuld gang med at forandre alle led i produktionen af nyheder.

ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark

ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark

DIGITAL OMSTILLING Havde der været et europamesterskab i disciplinen ”Skab en unicorn”, stod Israel selvsikkert, nærmest overlegent, på medaljeskamlem med guld om halsen. I det seneste år har Israel udklækket hele 11 nye unicorns. Og Danmark? Med nul unicorns havde Danmark slet ikke kvalificeret sig, fortæller Innovation Centre Denmark i Tel Aviv.

Gør i morgen til din første dag på jobbet

Gør i morgen til din første dag på jobbet

LEDELSE Nye ledere møder op med respekt for stedet, fokus på opgaverne og med nysgerrighed og åbenhed over for kollegerne. Det er et mindset, mange erfarne ledere med fordel kan søge tilbage til, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Rasmus Nielsen: Det har jeg lært

Rasmus Nielsen: Det har jeg lært

LEDELSE Mandag Morgens ejer, Rasmus Nielsen, fylder 60 år 7. oktober, og i den anledning har Mandag Morgen bedt ham – der også startede og udgiver Altinget – om at reflektere over udviklingen i mediebranchen, forskellen på succes og fiasko og tendenser de næste 20 år. Vi udstak en serie sætninger og bad ham fuldende dem.

Californien vil have elektriske biler, men infrastrukturen mangler

Californien vil have elektriske biler, men infrastrukturen mangler

GRØN OMSTILLING Delstaten har for nylig kæmpet med nødvendige planlagte strømafbrydelser på grund af svigtende strømforsyning. Hvis Californien udelukkende skal have elektriske biler på gaden om 15 år, vil det øge efterspørgslen på strøm dramatisk. 

Set, læst og hørt: Ninna Thomsen

Set, læst og hørt: Ninna Thomsen

Direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, hører hudløst ærlig Lone Frank-podcast om kærlighed – eller manglen på samme – og fascineres af Christina Rosendahls nye film om den skandaleombruste ambassadør Henrik Kauffmann.

Novo Nordisk har knækket CO2-kurven

Novo Nordisk har knækket CO2-kurven

GRØN OMSTILLING Novo Nordisk er blandt verdens mest klimaambitiøse virksomheder, og nyeste CO2-tal viser, at insulingiganten er godt på vej til at indfri ambitionerne.

Aalborg Portland: Vi skal kende rammebetingelserne for at komme over en 30 procent CO2-reduktion

Aalborg Portland: Vi skal kende rammebetingelserne for at komme over en 30 procent CO2-reduktion

GRØN OMSTILLING Den aalborgensiske cementgigant er kommet under voldsom kritik efter at have indgået et regeringssamarbejde, der forpligter virksomheden til en reduktion på 30 procent på trods af det politisk fastsatte 70-procentsmål for 2030. Krystalklar fremtid for biogas og ingen CO2-afgifter er blandt andet de krav, Aalborg Portland har, for at de vil øge ambitionsniveauet for CO2-reduktioner.

Er Kofod klar til Trumps valgkaos?

Er Kofod klar til Trumps valgkaos?

KOMMENTAR Valget i USA tegner stadig mere kaotisk, og der er en reel risiko for, at valgresultatet først kommer flere uger efter valget. I den situation kan Danmark og EU blive nødt til at bryde med USA’s præsident.

Regeringens klimastrategi går fra Aalborg til Tumakuru

Regeringens klimastrategi går fra Aalborg til Tumakuru

GRØN OMSTILLING Regeringens klimastrategi er erhvervsorienteret, global og fokuseret på grønne jobs til danske lønmodtagere. Danmarks nye strategiske grønne partnerskab med Indien er en appelsin i turbanen på Danmarks grønne diplomati.

Det her ville en computer aldrig kunne skrive …

Det her ville en computer aldrig kunne skrive …

KOMMENTAR Her kommer en lidt rodet historie. Den springer rundt, og hiver underlige perspektiver ind fra vidt forskellige kilder, og så er den meget præget af den person, der har skrevet den. Det er faktisk en af de mest flippede kommentarer, jeg har skrevet et stykke tid. Den er, kort sagt, meget menneskelig.

ICDK: Sydkorea vil være en 'smart water nation'

ICDK: Sydkorea vil være en 'smart water nation'

KOMMENTAR Sydkorea har både problemer med alt for store mængder regnvand og oversvømmelser – og med vandmangel og lækkende vandledninger. Nu skal vandforsyningen renoveres og effektiviseres med avanceret digital teknologi, skriver Innovation Centre Denmark i Seoul.

Du kan blive en ny leder på seks måneder

Du kan blive en ny leder på seks måneder

LEDELSE Som leder skal du løbende genopfinde dig selv. Ikke mindst når du skifter job eller stiger i graderne. Erhvervspsykolog Susanne Clausager Dalgaard har formuleret fem centrale spørgsmål, der kan fremme processen.

Der kommer en god teknologi i morgen

Der kommer en god teknologi i morgen

GRØN OMSTILLING Regeringen opfordrer danskerne til at turde tro på de grønne iværksættere og den geniale forskning, som vi ikke kender endnu. Det er svært at kritisere en statsminister for at male fremtiden lysegrøn, men skal regeringens ambitioner om en grøn iværksætter-guldalder gå i opfyldelse, har den et bjerg af benspænd at bestige.