Når medarbejderen bliver din mor

KOMMENTAR: Lederfaget er fyldt med anvisninger til, hvordan ledere håndterer en udfordrende medarbejder. Men medarbejdere udvikler også strategier for, hvordan de håndterer en udfordrende chef. Nogle strategier er defensive og manipulerende. Andre er omsorgsfulde og udviklingsorienterede.

Af Klaus Majgaard
Rådgiver i offentlig ledelse og styring

Samspillet mellem medarbejdere og ledere indebærer ofte modsatrettede bevægelser. På den ene side sættes lederen op på en piedestal. På den anden side pilles lederen ned.

Når lederen sættes på en piedestal og idealiseres, er det, fordi vi gerne vil ledes af nogen, som repræsenterer noget, der er værd at arbejde for. Lederen skal gerne tale og handle på vegne af formål, værdier, strategier og sammenhængende forestillinger om organisationen, som vi kan anerkende og tilslutte os.

Login