Den nye forbundne krise: Kød, klima og kræft

Den globale landbrugs- og føde­vareindustri er kommet i gevaldig modvind, efter at WHO i sidste uge kunne berette at indtagelse af 50 gram forarbejdede kødprodukter pr. dag øger ri­sikoen for at få cancer med 18 pct. Når man oven i den melding lægger de seneste mange års kritik af især kødproducenternes negative aftryk på klimaet, så står blandt andre det hjemlige landbrugs top med det, man kun kan betegne som en rigtig møgsag. Li­gesom det er sket for kul til fremstilling af elektrici­tet, er kød blevet den nye klima- og sundhedspoliti­ske prügelknabe. På trods af at de danske bønder på mange måder er globale foregangsmænd i forhold til effektivitet og energibevidsthed, gør man sig ingen illusioner i Landbrug & Fødevarer. Her ved man godt, at man står over for store udfordringer i de kommende år. Der er dog også veje ud af fødevareindustriens ak­tuelle udfordringer. En af de mest lovende er at sam­mentænke bæredygtighed, sundhed og fødevarer i et nyt paradigme, hvor den måde, vi tilrettelægger vo­res fødevareproduktion på, kan blive afsættet for nye muligheder for menneskelig, øko­nomisk og bæredygtig udvikling.

Kød er ved at blive en ny klima- og sundhedspolitisk prügelknabe på linje med den rolle, som kullet har indtaget i klimadebatten i de seneste årtier. Produktion af kød til fødevarer er stærkt klimabelastende, ligesom brug af kul til fremstilling af elektricitet er det.

I de kommende år vil landbruget og fødevaresektoren i Danmark og resten af verden derfor blive genstand for stadig mere kritik og stadig hårdere miljøkrav. Ud over de voksende klimarelaterede krav fra omgivelserne vil kødindustrierne i landbrugslande som Danmark samtidig skulle forholde sig til voksende modvind, når det gælder den sundhedsmæssige fornuft i at spise så meget kød og så mange mælkeprodukter, som vi blandt andet gør herhjemme.

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s cancerkomite, IARC, konkluderede således i sidste uge, at indtagelse af 50 gram forarbejdede kødprodukter pr. dag øger risikoen for at få cancer med 18 pct. Rødt kød – fra kvæg, svin, får og geder – kan også fremkalder cancer.

Login