Odense sætter fokus på effekt for borgerne

3.400 medarbejdere arbejder i tværfaglige team og har sammen med ældre og handicappede borgerne i Odense Kommune fokus på effekten af indsatsen.

Den korte version består af en enkelt sætning. Den lange version består af mere end syv års arbejde.

Først den enkelte sætning: I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune vil man ikke bare være bevidst om, hvad man gør, men også om hvad man opnår for og sammen med borgerne.

Og så er der de mere end syv års arbejde for ikke bare at servicere de ældre eller de handicappede borgere, men også skabe reelle effekter for dem.

Login